Valentín na Lietavskom hrade – výsledky SMS tomboly

Každý rok sa u nás zvykne konať legendárna benefičná akcia – Valentín na Lietavskom hrade. Zimná turistika a za odmenu varené vínko, pečené klobásky, tombola… Všetok výťažok ide na záchranu hradu. Tento rok by to bol 14. ročník.
Táto akcia je pre nás srdcovka. Kvôli zhoršenej pandemickej situácii bola akcia celý február. Počas všetkých víkendových dní sme mali otvorený bufet s občerstvením a suvenýrmi – pri vstupe do areálu, v strážnici, v exteriéri.

SMS TOMBOLA
Záchranu hradu bolo možné podporiť aj kúpou lístkov do tomboly – tentokrát formou darcovskej SMS. Telefónne číslo a kľúčové slovo boli uvedené priamo na hrade Lietava, a nikde inde. Čiže zapojiť sa mohli iba návštevníci hradu, ktorí si to vyšlapali hore na hrad 🙂

VYHODNOTENIE TOMBOLY
Za celý mesiac sa predalo 84 SMS tombolových lístkov. Ďakujeme! Lístky bolo možné kupovať v ľubovoľnom počte, a tak niektorí ich kúpili aj 10. Niektorým sa to oplatilo 🙂
Losovanie prebehlo cez aplikáciu https://app.randompicker.com a tu sú výsledky. Výhercov kontaktujeme priamo na telefónne číslo, s ktorým sa zapojili do súťaže. Ceny posielame poštou na dohovorenú adresu. Gratulujeme!

Verejný záznam losovania: https://app.randompicker.com/protocol/747668×63128

Pravidlá tomboly:

 1. Organizátorom tomboly je združenie na záchranu Lietavského hradu.
 2. Zapojiť sa do tomboly je možné od 1. Februára 2022 do konca mesiaca, do 28.februára 2022.
 3. Do tomboly je možné sa zapojiť zaslaním SMS s kľučovým slovom na telefónne číslo, ktoré sú uvedené na informačných plagátoch priamo na hrade Lietava. Cieľom je motivovať ľudí fyzicky navšťíviť hrad Lietava.
 4. Zapojiť sa môžu len ľudia so sim kartou od slovenského operátora.
 5. Podľa použitého kľúčového slova je možné zakúpiť 2 tombolové lístky (SMS bude spoplatnená operátorom sumou 2 EUR) alebo 5 tombolových lístkov (SMS bude spoplatnená operátorom sumou 5 EUR).
 6. Technické spracovanie darcovských sms zabezpečuje firma MobileTech, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava.
 7. Provízia prevázkovateľa MobileTech, s.r.o. za technické zabezpečenie je 20% z odoslaných SMS. Ostatné prostriedky, pôjdu v plnej výške na činnosť organizátora, ceny do tomboly a poštové služby spokené s doručovaním výhier výhercom.
 8. Odoslaním SMS súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a kontaktovaním na súťažiace telefónne číslo v prípade výhry, výhradne za účelom získania kontaktnej adresy pre následné doručenie výhry.
 9. Vyhodnotenie tomboly – losovanie zo všetkých zúčastnených sa uskutoční v stredu 2. marca 2022. 
 10. Na losovanie bude použitá aplikácia https://app.randompicker.com 
 11. Vylosovaných bude 10 telefónných čísiel. Do súžaže je možné sa zapojiť opakovane a jedno telefónne číslo môže byť vylosované viac krát. Následne budú výhercovia kontaktovaní telefonicky na výherné telefónne číslo výhradne za účelom získania adresy na zaslanie výhry. 
 12. Výsledky budú zverejnené na webe organizátora www.hradlietava.sk
 13. Výhra bude výhercovi doručená poštou na dohovorenú adresu.
 14. Výhry do tomboly tvoria propagačné materiály hradu Lietava – magnetky, pohľadnice, kalendáre, tričká a dary od sponzorov (poukazy, darčekové predmety). 

Žiadne komentáre k "Valentín na Lietavskom hrade - výsledky SMS tomboly"


  Chcete pridať komentár?

  Some html is OK