O združení

Kto sme

Sme neziskové občianske združenie, aktuálne máme približne 50 členov a na hrade Lietava pôsobíme od roku 1999. V auguste 2017 sme oslávili plnoletosť a začal sa 19. rok nášho pôsobenia. Svojou aktívnou činnosťou patríme medzi úspešné a efektívnejšie organizácie svojho druhu na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s odborníkmi prebiehajú naše práce na hrade systematicky a na vysokej odbornej úrovni.

O čo nám ide

Postupne odstraňujeme havarijný stav pamiatky tak, aby sa v maximálnej miere zachovala jej terajšia autentická podoba. Cieľom teda nie je celková rekonštrukcia hradu do pôvodného stavu, ale jeho citlivá konzervácia, statické zabezpečenie a čiastočná obnova. Plánom do budúcnosti je, aby hrad aj po zásahu ostal naďalej čiastočne voľne prístupnou turistickou atrakciou a pre návštevníkov slúžil ako „studnica“ poznania našej minulosti.

Čo robíme

 1. Hlavným poslaním združenia je záchrana, čiastočná citlivá obnova a rekonštrukcia hradu.
 2. Organizujeme pracovno-relaxačné workshopy s odborníkmi, kde zaškoľujeme dobrovoľníkov.
 3. Každoročne pripravujeme viaceré kultúrne akcie spojené s hradom:

  • Valentín na hrade vo februári,
  • Noc hradov a zrúcanín v auguste
  • Deň otvorených dverí v septembri,
  • ako aj mnohé iné nepravidelné.
 4. Vydávame knihy o hrade Lietava, plagáty, pohľadnice a rôzne publikácie o všeobecnej problematike záchrany zrúcanín ako stavieb.