Sponzori

Združenie na záchranu Lietavského hradu vyslovuje vďaku všetkým týmto sponzorom a súkromným darcom.

V roku 2023 nás podporili:


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nás podporilo v roku 2023 cez grantový program Obnovme si svoj dom v podprograme 1.4 dotáciou vo výške 48 000 €.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nás podporilo v roku 2023 cez grantový program Obnovme si svoj dom v podprograme 1.3 dotáciou vo výške 3 500 €.

Nadácia Slovenskej Sporiteľne je naším hlavným partnerom. V roku 2023 nás podporila sumou 13 638 € na realizáciu projektu s názvom „Postupné kroky k návratu jasoňa červenookého do okolia Lietavského hradu“. Je to komplexný projekt zahŕňajúci extenzívne stavebné a konzervačné práce (posledná etapa murovania západnej steny pravouhlého bastiónu, t.j. veľká stena pred vstupnou bránou do hradu), demontáž lešenia, vybudovanie drevenej konštrukcie pre zelenú strechu na pozdĺžnej bašte, osadenie vegetačných rozchodníkových kobercov (na pripravené koruny murív, na novú strechu pozdĺžnej bašty a ďalšie objekty v areáli hradu) a nakoniec osadenie informačných tabúľ.

Poznámka: Jasoň červenooký je vzácny chránený druh motýľa a patrí medzi najväčšie európske denné motýle. Spomínané rozchodníkové koberce predstavujú živné prostredie pre húsenice tohto ohrozeného motýľa.

Projekt sa realizuje v spolupráci s nasledujúcimi inštitúciami:

  • Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
  • Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Žilina
  • ŠOP SR Správa NP Malá Fatra

Nadačný fond Mobis nás podporil cez zamestnanecký grantový program „Pomáhame komunite 2023“ sumou vo výške 2000 €. Grant bol použitý na murárske práce v rámci opravy Kinižiho paláca po zásahu bleskom.

Nadácia Tipsport nás podporila sumou 2.000 € na stavbu lešenia a opravu koruny Kinižiovho paláca po zásahu bleskom.

Žilinský samosprávny kraj nás podporil sumou 1.850 € na zorganizovanie podujatia Deň otvorených dverí na hrade v rámci celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín a festivalu Rock Lietava.

Nadácia Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. V hlasovaní zákazníkov sme obsadili 1. miesto v Žilinskom regióne a získali sme na projekt OPRAVA PRVEJ BRÁNY finančnú podporu vo výške 1.300 €

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. – firemný finančný dar vo výške 600 € na rekonštrukciu kastelánskej izby.

Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. je naším dlhodobým a stabilným podporovateľom. V roku 2023 nám financovali tlač 5000 ks informačných letáčikov o hrade a združení, ktoré sú voľne k dispozícii pre širokú verejnosť priamo na Lietavskom hrade.

V roku 2022 nás podporili:


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nás podporilo v roku 2022 cez grantový program Obnovme si svoj dom v podprograme 1.4 dotáciou vo výške 42 000 €.

Nadácia Slovenskej Sporiteľne je naším dlhoročným partnerom. V roku 2022 nám podporili projekt na ochranu a tvorbu životného prostredia s názvom „Zelené strechy pre Lietavský hrad“ v celkovej výške 5.000 €
Logo Tesco
Nadácia Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. V hlasovaní zákazníkov sme získali 1. miesto v Žilinskom regióne a získali sme na projekt KASTELÁNSKA IZBA – KOMÍN finančnú podporu vo výške 1.300 €
logo JLM
Firma JLM aditívamotorove-oleje.eu dodávajú pre nás motorové oleje, olejové a vzduchové filtre pre terénny vozový park, ako aj mazivo motorovej píly v sume cca 200 €

Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. nám v roku 2022 financovala tlač informačných letáčikov o hrade a združení pre aktuálnu turistickú sezónu.


V roku 2021 nás podporili:

Logo MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky nás podporilo v roku 2021 cez grantový program Obnovme si svoj dom dotáciou vo výške 27.000 € plus sme získali sumu 38.684 € na mzdy pre zamestnancov, ktoré ministerstvo prerozdelilo cez ÚPSVaR.
logo nadacie tatra bankyNadácia Tatra banky – podpora zamestnaneckého projektu „Dobrovoľnícka pomoc hradu Lietava“ v sume 1.500 €
logo JLMFirma JLM aditívamotorove-oleje.eu dodávajú pre nás motorové oleje, olejové a vzduchové filtre pre terénny vozový park, ako aj mazivo motorovej píly v sume cca 200 €
Nadácia Pontis – podpora projektu „Naše mesto 2021“ podpora v roku 2021 – symbolická suma v celkovej výške 40 €

Calmit-Logo
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. podporila aktivity združenia celoročnou dopravou kusového vápna na záchranné stavebné práce. Firma Calmit s.r.o. nám predala kusové vápno so zľavou.
Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. nám v roku 2021 financovala tlač informačných letáčikov o hrade a združení pre aktuálnu turistickú sezónu.


V roku 2020 nás podporili:

logo EU socialn fond, zamestanost a socialna inkluziaEurópsky sociálny fond, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Logo MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
logo JLMFirma JLM aditívamotorove-oleje.eu dodávajú oleje, mazivá a vybavenie pre našu hradnú techniku a vozový park
Firma BRIMO darovala združeniu praktický nožnicový stan na podporu kultúrnych podujatí a dobrovoľníckych akcií na hrade.
Spoločnosť Jablotron dodala a namontovala elektronický zabezpečovací systém pre hrad.
Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. nám v roku 2020 financovala tlač informačných letáčikov o hrade a združení pre aktuálnu turistickú sezónu.


Do roku 2019 nás podporili:

Logo MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Nadácia Slovenskej Sporiteľne je naším dlhoročným partnerom.
logo JLM Firma JLM aditívamotorove-oleje.eu dodávajú oleje, mazivá a vybavenie pre našu hradnú techniku a vozový park.
Logo-SSE-RGB-farebne_orezane Firma Stredoslovenská energetika a.s. podporila projekt elektrifikácie 2018 hradu sumou 3000 €.
SSE distribúcia  Firma Stredoslovenská distribučná, a.s. podporila projekt elektrifikácie 2018 hradu sumou 3000 €.
Calmit-Logo Firma Calmit a CLL podporila aktivity združenia celoročnou dodávkou kusového vápna pre záchranné stavebné práce na hrade. Ďalej podporila projekt elektrifikácie hradu Lietava 2018 sumou 1000 €.
Logo Tara Banka Nadácia Tatra banky podporila projekt elektrifikácie hradu 2018 v sume 500 € prostredníctvom zamestnaneckého projektu Dobré srdce.
logo expodom Firma ExpoDom, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom rýchlorozkladacích stanov, nám darovala jeden stan rozmerov 6×3 m, ktorý sa používa hlavne pri kultúrnych podujatiach.
Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. nám v roku 2019 financovala tlač informačných letáčikov o hrade a združení pre aktuálnu turistickú sezónu.