Sponzori

Združenie na záchranu Lietavského hradu vyslovuje vďaku všetkým sponzorom a súkromným darcom.

V roku 2018 nás podporili:

  Firma Stredoslovenská energetika a.s. podporila projekt elektrifikácie hradu sumou 3000 €.

 Firma Stredoslovenská distribučná, a.s. podporila projekt elektrifikácie hradu sumou 3000 €.

Firma Calmit a CLL podporila aktivity združenia celoročnou dodávkou kusového vápna pre záchranné stavebné práce na hrade. Ďalej podporila projekt elektrifikácie hradu Lietava sumou 1000 €.

 

Nadácia Tatra banky podporila projekt elektrifikácie hradu v sume 500 € prostredníctvom zamestnaneckého projektu Dobré srdce.

 

Firma ExpoDom, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom rýchlorozkladacích stanov, nám darovala jeden stan rozmerov 6×3 m, ktorý sa používa hlavne pri kultúrnych podujatiach.