LIETAVA – história József Könyöki 1882

Prvé pokusy o odbornú dokumentáciu architektúry hradu Lietava sa datujú do konca 19. storočia. V roku 1882 hrad navštívil pamiatkár József Könyöki, ktorý hrad podrobne zdokumentoval a jeho kresby môžeme považovať za najstaršiu hodnovernú dokumentáciu hradu. Kőnyőky spracoval náčrt celkového pôdorysu hradu a dva celkové podhľady. Napriek istej schématickosti zakreslenia hradnej zrúcaniny predstavujú kresby zásadný prínos pre bádanie hradu.

 

Preklad časti jeho diela – história hrad Lietava z maďarského jazyka sa aktuálne pripravuje

Jozef Könyöki (1829 – 1900) – pôvodne profesor kreslenia, reštaurátor, zakladateľ Mestského múzea v Bratislave a jeho dlhoročný riaditeľ – patril k osobnostiam, ktoré sa zapísali významnou mierou nielen do dejín múzea a Bratislavy. Na základe jeho diela ho možno zaradiť k významným osobnostiam aj v rámci európskeho kontextu.

Počas celého života sa venoval topografickému vyhodnocovaniu a kresleniu umeleckých architektonických pamiatok – hradov, kaštieľov a kostolov horného a západného Uhorska. Jeho práce patria k tzv. technickej škole, ktorá vyhovovala technickým smerniciam Dočasného pamiatkového výboru. Zaujímavosť jeho kresieb účinne podporovali opisy zobrazených pamiatok.

V súčasnosti je toto významné dielo súčasťou zbierok zachovaných Úradom na ochranu kultúrneho dedičstva v Maďarsku. Zbierka dokumentuje pamiatky dnešného východného Rakúska, severozápadného Maďarska, Chorvátska, Slovinska a najmä západného a stredného Slovenska.

Životopis autora dostupný TU : https://hu.wikipedia.org/wiki/Könyöki_József