Darujte 2 % hradu Lietava

2 % hradu Lietava v roku 2024

Tento rok sa opäť uchádzame o vašu podporu a priazeň aj formou 2 % z daní.

Prostriedky získané cez 2% sú pre nás naozaj kľúčové – vďaka nim:

  • vieme zaplatiť elektrickú energiu (a vďaka elektrike na hrade nehučia a nesmrdia benzínové agregáty, vieme vám posvietiť v expozícii a zaliať kávu),
  • máme z čoho uhradiť samofinancovanie projektov – napríklad projekt Ministerstva kultúry SR,
  • financujeme prevádzku a materiálne zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít, ktoré väčšinou nespadajú pod žiadny grant.

Kto sme? Sme občianske Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré už 24 rokov pracuje na záchrane, konzervácií a čiastočnej obnove zrúcaniny hradu Lietava. Hrad Lietava bol od polovice 18. storočia opustený a chátral takmer 250 rokov. V roku 1999 vzniklo naše združenie ako medzinárodná občianska komunita. Výsledky našej úspešnej dobrovoľníckej práce sú možné len vďaka každoročnej podpore Ministerstva kultúry SR, rôznych grantových organizácií, sponzorov a vás jednotlivcov. Vďaka!

Čo sme urobili za minulý rok?

Dokumenty
Tlačivo (editovateľné) na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) našej organizácii:
Obchodné meno (Názov): Združenie na záchranu Lietavského hradu
IČO: 36148750 (zarovnávajte sprava)
SID: nemáme – nevypĺňa sa
právna forma: občianske združenie

Záznam z registra Notárskej komory SR,

Ďakujeme!

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba bez dobrovoľníckej činnosti
Poukazujete podiel vo výške 2%.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Darujte 3%! Ak ste odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín pre ľubovoľnú organizáciu, môžete darovať 3% z vašich daní.
Povinnou prílohou daňového priznania je vtedy aj „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“.

Dôležité informácie:
1) Dobrovoľnícke hodiny môžu byť z viacerých organizácií a sčítavajú sa.
2) Môžete poukázať 3% z dane KTOREJKOĽVEK organizácii, ktorá je prijímateľom na tento rok – nemusíte teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá vám vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v zozname prijímateľov). Viac info tu.

Ak ste dobrovoľníčili pre hrad Lietava v roku 2023, požiadajte naše združenie o potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a môžete darovať 3 % z dane komukoľvek. Ozvite sa nám na email chobot@hradlietava.sk pre vydanie tohto potvrdenia za našu organizáciu.

Som právnická osoba
Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak váš podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.
V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

Zamestnanecdo 30. apríla 2024


Na poukázanie potrebujete 2 (alebo 3) tlačivá

1) Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia – požiadajte zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia súčasne pri žiadaní o vykonanie ročného zúčtovania).
2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
* PDF variant – editovateľný formulár, vpíšete svoje údaje a vypočítate sumu 2% (do PDF súboru môžete priamo vpisovať, ak ho stiahnete k sebe a otvoríte v Adobe Reader programe. V prehliadači sa PDF formulár nemusí dať editovať alebo správne zobrazovať).
* Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy, formulár vypočítava automaticky hodnoty)
3) Ak darujete 3%, tak aj „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ – viď odstavec vyššie.

Kam poslať všetky dokumenty?
Na „Váš“ daňový úrad. Vyhľadajte si podľa PSČ na webe finančnej správy.

Podrobný postup a ďalšie informácie ako darovať 2-3% nájdete napríklad na http://rozhodni.sk/poukazatel/ alebo https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Ďakujeme za Vašu podporu!

Žiadne komentáre k "Darujte 2 % hradu Lietava"


    Chcete pridať komentár?

    Some html is OK