Darujte 2% hradu

Naše Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí v hradnej oblasti už 20 rokov hlavne vďaka práci dobrovoľníkov, ktorá by však nebola možná bez vašej podpory – jednotlivcov, súkromných darcov a donorov.
Aj v tomto roku 2020 sa uchádzame o vašu podporu vo forme 2-3% z daní za rok 2019. Finančné prostriedky z „dvoch percent“ sú pre nás kľúčové na pokrytie prevádzky a materiálneho zabezpečenia dobrovoľníckych aktivít, ktoré robíme dlhodobo a nespadajú pod žiaden grant.

Čo sme urobili za minulý rok?
Pozrite si zhrnutie roku 2019 vo fotografiách aj so sprievodným slovom nášho riaditeľa združenia, Ľuba Chobota
Prezentácia činnosti na hrade Lietava v roku 2018

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:
Obchodné meno (Názov): Združenie na záchranu Lietavského hradu
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36148750
Adresa: Lietava 222, 01318 Lietava
Pozn: Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávate prázdnu.

Fyzické a právnicke osoby

  • ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.

Boli ste dobrovoľníkom? Darujte 3%
Ak ste odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať našej organizácii 3%.
Povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
Ozvite sa nám na email chobot@hradlietava.sk pre vydanie tohto potvrdenia

Zamestnanec
Na poukázanie potrebujete 2 tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia – do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia súčasne pri žiadaní o vykonanie ročného zúčtovania).
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby kde vpíšete svoje údaje a vypočítate sumu 2% (do PDF súboru môžete priamo vpisovať ak ho stiahnete k sebe a otvoríte v Adobe Reader programe, v prehliadači sa PDF formulár nedá editovať)

Odovzdajte (alebo pošlite) na daňový úrad do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia o zaplatení dane zistite dátum zaplatenia dane, vypočítajte 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). – ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

Podrobný postup a ďalšie informácie nájdete ako darovať 2-3% nájdete napríklad na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ alebo www.financnasprava.sk

Ďakujeme za vašu podporu!

Žiadne komentáre k "Darujte 2% hradu"


    Chcete pridať komentár?

    Some html is OK