Darujte 2 % hradu

Aktuálne informácie pre rok 2022 – daňové priznania 2021

Naše Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí v hradnej oblasti už 22 rokov hlavne vďaka práci dobrovoľníkov, ktorá by však nebola možná bez vašej podpory – jednotlivcov, súkromných darcov a donorov.

Kvôli administratívnej chybe Združenie na záchranu Lietavského hradu NIE je medzi prijímateľmi na tento rok. O Vaše „2% z daní“ sa tento rok uchádzame prostredníctvom našej spriaznenej organizácie „Historický spolok sv. Šebastiána“ – ktorý poznáte zo všetkých našich akcíí, nakoľko spolok je priamo dlhoročným členom nášho združenia ZnZLH. Prostriedky pôjdu na stavebnú činnosť.
Spolok sv. Šebastiána sa zameriava na historické obdobie Pavla Kinižiho, jedného z významných majiteľov hradu Lietava, vďaka spolku máme v expozícii hradu repliky dobových zbraní i nenahraditeľnú podporu na kultúrnych akciách.

Finančné prostriedky z „dvoch percent“ pre nás vždy boli kľúčové na pokrytie prevádzky a materiálneho zabezpečenia dobrovoľníckych aktivít, ktoré robíme dlhodobo a nespadajú pod žiaden grant.

Čo sme urobili za minulý rok?
Pozrite si zhrnutie roku 2021 vo fotografiách aj so sprievodným slovom nášho riaditeľa združenia, Ľubomíra Chobota. Alebo pozrite naše priebežné hlásenia a fotky z hradu na našej oficialnej Facebook skupine „Združenie na záchranu Lietavského hradu“

Údaje potrebné na poukázanie 2% (/3%) našej organizácii:
Obchodné meno (Názov): Historický spolok sv. Šebastiána
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51099438 (zarovnávajte sprava)
Adresa: Krásno nad Kysucou 313, 02302 Krásno nad Kysucou
SID: (kolónku nechávate prázdnu, naša organizácia nemá SID)
(Záznam v registry Notárskej komory SR)

Koľko percent môžem poukázať?

Ste fyzická osoba?
Poukazujete podiel vo výške 2 %.

Boli ste dobrovoľníkom? Darujte 3%
Ak ste odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať 3% z vašich daní.
Povinnou prílohou daňového priznania je aj „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“.

Dôležité!
1) Dobrovoľnícke hodiny môžu byť z viacerých organizácií a sčítavajú sa.
2) Môžete poukázať 3% z dane KTOREJKOĽVEK organizácii, ktorá je prijímateľom na tento rok – nemusíte teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá vám vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v zozname prijímateľov). Viac info tu. Čiže – ak ste dobrovoľníčili pre hrad Lietava v roku 2021, požiadajte naše združenie o potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a môžete darovať 3% z dane komukoľvek.

Ozvite sa nám na email chobot@hradlietava.sk pre vydanie tohto potvrdenia za našu organizáciu.

Ste právnická osoba?
Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak váš podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.
V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

Zamestnanecdo 30. apríla 2022 (?*)
Na poukázanie potrebujete 2 tlačivá:
1) Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia – požiadajte zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia súčasne pri žiadaní o vykonanie ročného zúčtovania).
2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby kde vpíšete svoje údaje a vypočítate sumu 2% (do PDF súboru môžete priamo vpisovať, ak ho stiahnete k sebe a otvoríte v Adobe Reader programe. V prehliadači sa PDF formulár nemusí dať editovať).
3) Ak darujete 3%, tak aj „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ – viď odstavec vyššie.

Kam poslať všetky dokumenty?
Na „Váš“ daňový úrad. Vyhľadajte si podľa PSČ na webe finančnej správy.

Podrobný postup a ďalšie informácie ako darovať 2-3% nájdete napríklad na http://rozhodni.sk/poukazatel/ alebo www.financnasprava.sk

Ďakujeme za Vašu podporu!

*predpokladaný termín. Aktualizujeme po aktualizácií termínov na oficiálnych stránkach https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Žiadne komentáre k "Darujte 2 % hradu"


    Chcete pridať komentár?

    Some html is OK