MOST NÁRODOV na Lietavskom hrade

Záchrana Lietavského hradu s myšlienkou medzinárodnej ľudskej spolupatričnosti

Most národov je rozpočtom najväčší stavebný projekt na Lietavskom hrade. Nesie so sebou posolstvo medzinárodného priateľstva a ľudskej spolupatričnosti. Záštitu nad týmto projektom prevzala vzácna slovenská (resp. česko-slovenská) herečka Emília Vášáryová , ktorá náš hrad osobne navštívila v júni 2022. Projekt realizuje občianske Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré už 24 rokov na zachraňuje túto rozsiahlu hradnú zrúcaninu.

Myšlienka projektu

Lietavský hrad je magickým miestom uprostred nádhernej prírody. Spája ľudí z rôznych oblastí života, a to bez ohľadu na rozdielnosť názorov, náboženského či politického presvedčenia. Spoločná vízia, spoločná drina, dobrý pocit zo zmysluplného poslania dáva základ pre silné priateľstvá presahujúce akékoľvek rozdiely. 

Záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky, je vzácnym dobrovoľníckym projektom, ktorý je zároveň platformou rozvoja kultúry, občianskej spoločnosti a pokojne môžeme povedať i medzinárodnej spolupatričnosti. Podieľajú sa na ňom dobrovoľníci zo Slovenska a Česka, no pracovali u nás i študenti archeológie z Maďarska a navštevujú nás turisti z celého sveta.

Preto sme sa práve v dnešnej, tak veľmi, polarizovanej dobe rozhodli toto naše posolstvo priateľstva, vzájomnej úcty a spolupatričnosti internacionalizovať a okrem Slovenska a Česka rozšíriť jeho dosah aj na ďalšie krajiny. A tak vznikol názov Most národov

Pretože skutočne sme a naďalej i budeme mostom medzi ľuďmi.

O projekte

Most národov je stavebný projekt na hrade Lietava. Realizátorom projektu je občianske Združenie na záchranu Lietavského hradu. Cieľom projektu je vybudovať repliku historického mosta medzi stredným a horným hradom. Vďaka tomu budeme môcť turistom a návštevníkom hradu sprístupniť horný hrad (Thurzovský palác), do ktorého momentálne vedie len stavebný koridor na lešení a z dôvodu bezpečnosti je preto pre verejnosť neprístupný.

Rozpočet projektu je približne 35.000 EUR a jeho realizácia zahŕňa:

  • Príprava potrebnej projektovej dokumentácie (architektúra a statika).
  • Autorský stavebný dozor počas realizácie projektu (architekt a statik).
  • Stavebné práce – postavenie nosného piliera so 4 kamennými schodmi (ide približne o 35 m3 muriva a 1 m3 kamennej hmoty).
  • Vybudovanie mostnej časti – výroba a osadenie železnej konštrukcie mosta, osadenie dubovej podesty s dreveným dubovým roštom a železným zábradlím. Zábradlie bude vytvorené umeleckým kováčom.
  • Výroba a osadenie repliky padacieho mosta do objektu gotickej brány horného hradu.