Kontakt

Adresa

 • Združenie na záchranu Lietavského hradu (ZnZLH)
 • Lietava 222, 013 18 Lietava

Právna forma
 • Občianske združenie neziskového charakteru
 • IČO: 36148750
 • DIČ: 2021527959
Bankové spojenie
 • Číslo účtu: 2623535211 / 1100, Tatra banka, a. s.
 • IBAN: SK9411000000002623535211
 • SWIFT: TATRSKBX
Web
 • www.hradlietava.sk
Email
 • zdruzenie@hradlietava.sk
Telefónne čísla
 • Riaditeľ ZnZLH:             +421 905 515 330
 • Sekretariát ZnZLH:        +421 908 917 941
 • Správna rada ZnZLH:    +421 902 177 695
Facebook

Členovia správnej rady Združenia na záchranu Lietavského hradu 2016