GDPR a ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len v minimálnej miere a v súlade s platnou legislatívou a so súhlasom dotknutej osoby. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hradlietava.sk je:

Občianske združenie: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Sídlo: Lietava 222, 013 18 Lietava
IČO: 36148750
DIČ: 2021527959
Telefón: +421 908 917 941
Email: zdruzenie@hradlietava.sk

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
Jana Chobotová, +421 908 917 941, jana.chobotova@hradlietava.sk

DOKUMENTY

Príloha č. 3a Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov
Príloha č. 7 Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – zamestnanec
Príloha č. 8 Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – zákazník, dodávateľ, návšteva, dobrovoľník, člen
Príloha č. 12a Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov, dodávateľov, návštev, dobrovoľníkov, členov
Príloha č. 12b Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie
————–

LEGISLATÍVNY RÁMEC SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Legislatíva SR:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov spracovávame nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a číslo
 • PSČ
 • mesto
 • štát
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • História nákupov
 • údaje z komunikácie medzi e-shopom a zákazníkom
 • webové metriky a analytické dáta o správaní na internetových stránkach www.hradlietava.sk.
 • poznámky

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Plnenie zmluvy a spracovanie objednávky (uzatvorenie kúpnej zmluvy, spracovanie objednávky, expedícia a doručenie tovaru, riešenie prípadných reklamácií) zrealizovanej prostredníctvom našej webovej stránky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou telefonicky, emailom či cez sociálne siete . Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).
 • Vedenie a administrácia vernostného programu a klubovej zóny pre registrovaných zákazníkov.
 • Komunikácia a zákaznícka podpora. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
  • pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
  • pomoc s dokončením vašej objednávky,
  • podanie informácie o aktuálnom stave vašej objednávky, žiadosti alebo reklamácie,
  • podanie informácie týkajúce sa vernostného programu a klubovej zóny,
  • poskytnutie ďalších potrebných informácií.
 • Marketingové aktivity.
  • V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu (ďalej len „Newsletter“) využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných či obchodných oznámení alebo na zasielanie informácií z oblasti nášho pôsobenia (napr. informácie o ekológii, zdravom životnom štýle, informácie súvisiace s vernostným programom a pod.). Ide o spracovanie nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Newsletter zasielame:
   • zákazníkom, ktorí (v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) nariadenie č. 2016/679) v rámci objednávkového procesu zaškrtli (označili) políčko, že chcú odoberať newsletter a /alebo špeciálne a cielené ponuky,
   • návštevníkom webu www.vegmart.sk, ktorí zadali svoju emailovú adresu do poľa „Prihláste sa k odberu noviniek“ určeného na prihlásenie do newslettera,
   • registrovaným zákazníkom, ktorí v rámci registrácie zaškrtli možnosť „Zasielajte mi newsletter a špeciálne ponuky“.
   • Zrušenie súhlasu so zasielaním newslettera je možné vykonať elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti každej newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Nevyužívaním zasielania newslettera nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
  • Účasť na reklamných kampaniach, súťažiach a akciách realizovaných na stránkach internetového obchodu, na sociálnych sieťach alebo formou letákov v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón.
  • Ostatné marketingové aktivity uvedené v stĺpci účel spracovania v tabuľke nižšie.
 • Prihláška za člena a členstvo v združení
  • V prípade podania prihlášky za člena (vyplnením on-line formulára, zaslaním emailom alebo podaním papierovej prihlášky) spracúvame: meno, priezvisko, prípadne názov organizácie, mesto, štát, email, telefónne číslo, poznámky. 
  • V prípade členstva v združení navyše okrem údajov prihlášky spracúvame aj ďalšie adresné údaje: ulica, číslo.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

 • spoločnostiam poskytujúcim službu porovnávanie tovaru,
 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy,
 • verejným orgánom (napr. Polícia SR, Slovenská obchodná inšpekcia) s cieľom poskytnúť požadované informácie v prípade kontroly.

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb. Zoznam tretích strán: 

Názov

Účel spracovania

Rozsah poskytovaných osobných údajov

Právny základ

Krajina

Zásielkovňa s.r.o.
www.zasielkovna.sk

Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky.

Meno, priezvisko, adresa doručenia emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

SR,ČR

Slovenská pošta, a.s.
www.posta.sk

Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky

Meno, priezvisko, adresa doručenia emailová adresa, telefón

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

SR

Google

Marketingové účely: analýza správania sa na webe, on-line reklama prostredníctvom Google Ads, spracovanie štatistík v nástrojoch Google Analytics

Cookie, IP adresa

Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ  vypnúť).

Írsko, USA

Facebook

Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy

Cookie (FB Pixel)

Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť).

Írsko, USA

Youtube

Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy

Cookie

Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem  – spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť).

USA

Mailchimp

Zasielanie newsletterov, email, marketing

Meno, priezvisko, emailová adresa

Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas.

USA

ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Zasielanie newsletterov, email, marketing

Meno, priezvisko, emailová adresa

Podľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Súhlas.

CZ

SÚBORY COOKIES

Pre marketingové účely a lepšiu funkčnosť našich stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Na podobný účel sa používajú i ďalšie technológie, napríklad ukladanie dát vo webovom prehliadači alebo v zariadení, identifikátory spojené so zariadením a ďalší software. V týchto zásadách označujeme všetky takéto technológie ako „cookie“.

Súbory cookies používame na to, aby bolo možné vložiť tovar do košíku a spracovať vašu objednávku. Pomocou cookies tiež prebieha tzv. trackovanie – t. j. monitorovanie aktivity na webe pre marketingové účely. 
Cookies zbierame aj preto, aby sme mohli prispôsobovať obsah a reklamy, poskytovať funkcie sociálnych médií a analyzovať prevádzku na webe. Cookies zdieľame s našimi dôveryhodnými partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýz, viď tabuľka vyššie. Veríme, že táto funkcia je pre vás užitočná, pretože vám budeme zobrazovať najmä tie reklamy a obsah, ktorý bude zodpovedať vašim záujmom.

Naše webové stránky využívajú taktiež na súboroch cookies založené technológie retargetingu externých reklamných systémov (Google, Facebook – viď tabuľka vyššie). Tie nám umožňujú ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti týchto partnerov.
Pokiaľ si to želáte, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky uložené súbory cookies z zisku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení. V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť stránok e-shopu obmedzená.

METRIKY A ANALYTICKÉ DÁTA

Ide o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel

OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov, a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Účel spracovania

Doba uloženia osobných údajov

Plnenie zmluvy a spracovanie objednávky

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Marketingové účely

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu.

Newslettery a ďalšie formy email marketingu

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu.

Prihláška za člena a členstvo v združení

Po dobu trvania členstva v združení.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 • Právo na prístup. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na nápravu. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovania. Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať. Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním. Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  
 • Právo odvolať súhlas. Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.
 • Právo podať sťažnosť. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť telefonicky na linke +421 908 917 941, zaslaním e-mailu na adresu zdruzenie@hradlietava.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla združenia: Lietava 222, 01318 Lietava.

  Taktiež máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; Email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  Veríme však, že to nebude potrebné. Zákazníkom i členom združenia vychádzame v ústrety vo všetkých ohľadoch a spoločne určite dokážeme nájsť vyhovujúce riešenie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia, vrátane technických opatrení na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä využívaním protokolu HTTPS so zabezpečením pomocou SSL certifikátu, ochranu osobných údajov silnými heslami do systémov a uchovávanie osobných údajov v uzamykateľných priestoroch.
 • K osobným údajom majú prístup iba poverené osoby a tretie strany uvedené v tabuľke vyššie.
 • Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Potvrdením (odoslaním) objednávky v internetovom obchode alebo podaním prihlášky za člena združenia resp. uhradením členského poplatku na nasledujúci rok (obnova členstva) potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Svoj súhlas vyjadrujete taktiež zaškrtnutím (označením) súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.