Najbližšie udalosti na hrade

Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

Zamyslenie o našom poslaní

"Hradná zrúcanina je miesto, kde človek nachádza priestor na rozvinutie fantázie, ktorá nás dokáže preniesť do historického obdobia. Objekt však nemôže súperiť so zubom času, ktorý vytrvalo a všemožne berie historické dielo nám spred očí. Dnes sa kocháme na vysokých ohlodaných múroch, no zajtra sa s rachotom môže zrútiť cenné stredoveké murivo. Máme právo rozhodnúť neponúknuť podobný pohľad a pocit budúcim generáciám? Pár odvážnych sa rozhodlo pokúsiť sa spomaliť čas a venujú svoje voľné chvíle v záchranu goticko-renesančného hradu Lietava. Podpora zo strany sponzorov, grantových organizácií a dobrovoľníkov pomáhajú vykonávať hradnú prácu na zmysluplnej úrovni. To znamená, že ak spojíme sily, tak dokážeme zachovať túto jedinečnú pamiatku deťom našich detí, ktorí pohľadom v budúcnosti, budú vďační za naše vynaložené úsilie z minulosti."  - Ľubomír Chobot, výkonný riaditeľ