Ideové rekonštrukcie hradu

V rokoch 2008-2013 združenie dostalo DAR – Ideové rekonštrukcie hradu Lietava, autor : Jozef Hochel

Pozor : Obrázky podliehajú autorským právam a ich použitie bez vedomia autora alebo obdarovaného je trestné !

Ideová rekonštrukcia hradu 2008                                         Ideová rekonštrukcia hradu 2009

Ideová rekonštrukcia hradu 2013

__________________________________________________________________________________________________________________________

Foto príbeh vzniku ideovej rekonštrukcie hradu 2008

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Foto príbeh vzniku ideovej rekonštrukcie hradu 2009

   

   

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Foto príbeh vzniku ideovej rekonštrukcie hradu 2013

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bonus na záver : Ideová rekonštrukcia priečelia objektu PREDNEJ BRÁNY