Historický Spolok sv. Šebastiána

Predstavenie
Spolok sv. Šebastiána, aka „naši delostrelci“ 🙂 sú historická dobová skupina, ktorá sa zameriava na dobové zbrane a historické obdobie Pavla Kinižiho – jedného z významných majiteľov hradu Lietava. Vďaka spolku máme v expozícii hradu repliky funkčných(!) dobových zbraní i podporu na kultúrnych akciách.
Spolok sv. Šebastiána je členom Združenia na záchranu Lietavského hradu ako inštitucionálny člen.

Viac o spolku
S Lietavským hradom začal spoluprácu pri spoluorganizovaní februárového podujatia Valentín na Lietavskom hrade.
Členovia spolku sú delostreleckou skupinou a venujú sa aj výučbe živej histórie na školách a medzi deťmi. S hradom Lietava majú spoločné aj to, že robia rekonštrukciu obdobia 15. storočia (stredoveku) a významnej postavy veliteľa vojska kráľa Mateja Korvína – Pavla Kinižiho, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj hradu a jeho rozšírenie. Dodnes vidíme krásnu Kinižiho vežu s erbom Pavla Kinižiho.
Vo výstavných priestoroch hradu Lietava pomáhali členovia spolku pri zriadení výstavy zbraní. Každoročne pod ich vedením hrad ožíva a pre návštevníkov pripravujú ukážky výstrelov z palných zbraní a dela, lukostreľbu i streľbu z trebuchetu.

Kontakt
Facebook stránka spolku „TALIS – dotknite sa histórie
Instagram https://www.instagram.com/sv._sebastian/
Kontakt: 0944 400 086
svatysebastian@gmail.com