Spustil sa projekt obnovy hradného mostu

Projekt vykonaný v sezóne 2018 s názvom „Obnova hradného mostu – prvá etapa“ hodnotí združenie ako úspešný.

Združenie na záchranu Lietavského hradu úspešne spravuje už 19. rok NKP Lietavský hrad. Projekt záchrany tohto kultúrneho dedičstva bol 20.augusta 1999 založený hlavne na základe dobrovoľníctva. Od roku 2003 združenie postupne odstraňuje havarijný stav pamiatky a každým rokom je hrad bezpečnejší a zaujímavejší pre návštevníkov.

V roku 2018 bol vďaka podpore Nadácie Centra pre filantropiu ( CPF Baumit 2018) spustený projekt Obnovy hradného mosta.  Zrealizovala sa prvá etapa obnovy komunikačného mosta zo stredného do horného hradu a to konzerváciou a čiastočnou obnovou základu piliera. Náročný zásah premostenia je rozplánovaný až na 4 roky. Po zrealizovaní tejto úvodnej etapy bude možné v roku 2019 začať budovať a formovať samotný pilier na pevný základ. Mostové prepojenie zo stredného do horného hradu je aktuálne úplne zaniknuté avšak v projektovej dokumentácii obnovy hradu sa ráta aj s obnovou tejto časti. V roku 2012 archeologický výskum potvrdil že most mal len jeden podporný pilier, ktorý sa skladal z pravdepodobne z vymurovaného kamenného základu a samotného dreveného, alebo kamenného piliera.

     

V rámci projektu dobrovoľníctva s CPF združenie úspešne obnovilo archeologicky objavený a poškodený kamenný základ mostného piliera. Kombináciou dobrovoľníkov s profesionálnym remeselníkom bol tento projekt vykonaný lacnejšie ako by ho realizovala stavebná firma.

Ciele projektu, ktoré boli splnené:

  • Zapojili sme dobrovoľníkov do obnovy kultúrneho dedičstva
  • Efektívne sme zrealizovali zámer v kombinácii profesionálny remeselník a dobrovoľník
  • Vybudovali sme prvú etapu premostenia zo stredného do horného hradu Lietava

Plány na rok 2019

V roku 2019 bude v priestore budúcej konštrukcie premostenia zo stredného do horného hradu postavené stavebné lešenie, ktoré bude slúžiť ako dočasné mostové prepojenie. Súčasne sa z tohto lešenia bude už murovať aj prvá etapa obnovy piliera mosta a taktiež sa bude konzervovať dostupné murivo exteriéru poškodenej šiestej brány hradu. Prírodou vytvorený vstup do horného hradu bude v roku 2019 už uzatvorený „manipulačnou šachtou debniacich tvárnic“ budúceho odvodnenia nádvoria horného hradu. Pred realizáciou daného uzatvorenia bude vykonaný archeologický výskum. Po uzatvorení prírodného vstupu sa bude horné nádvorie prisýpať až do svojej pôvodnej historickej výšky.

 

 

 

Žiadne komentáre k "Spustil sa projekt obnovy hradného mostu"


    Chcete pridať komentár?

    Some html is OK