Osvietený hrad

Elektrifikácia hradu Lietava v roku 2018

Najväčším a, vo svete hradných zrúcanín, aj unikátnym projektom, na ktorom aktuálne pracujeme, je zavedenie elektriny na hrad. Elektrifikácia urýchli ďalšie záchranné práce. Doteraz sme pracovali len pomocou elektrocentrál, ktoré majú však obmedzený čas prevádzky a limitovaný výkon. Máme vypracovanú a schválenú oficiálnu projektovú dokumentáciu na zavedenie elektrickej prípojky v dĺžke 800 m v extrémnych podmienkach. Náklady na realizáciu sú približne 25.000 €. Bez Vašej pomoci to však nezvládneme.

Dôvody na zavedenie elektriny na hrad

Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí na hrade Lietava už 19 rokov a objem zrealizovaných záchranných prác na tejto pamiatke každoročne narastá. Dospeli sme však do bodu, kedy nás v ďalšom rozvoji brzdia technologické obmedzenia. Elektrická energia je základným predpokladom úspešného spravovania a obnovy pamiatkových objektov. Preto sme sa rozhodli zaviesť ju aj na hradný kopec. Po úspešnom zrealizovaní tohto ambiciózneho zámeru sa bude môcť spravovanie národnej kultúrnej pamiatky významne urýchliť a ďalej profesionalizovať.

Prínosy projektu

 1. Elektrifikácia objektu zabezpečí skvalitnenie záchranných a stabilizačných prác bez hlučných a drahých elektrocentrál, ktoré sú stavané len na krátkodobú prevádzku.
 2. Novo zrekonštruovaná časť stredného hradu, kde je zriadená expozícia a prevádzkové centrum hradu, bude profesionálne a trvalo osvetlená.
 3. Zastrešené priestory budú profesionálne odvlhčené a zabezpečené proti krádeži dôležitým bezpečnostným a kamerovým systémom.
 4. Elektrina nám umožní zrealizovať ďalší strategický zámer, pripojenie na internet s WIFI prístupovým bodom pre verejnosť. S tým súvisí aj virtuálny WIFI sprievodca hradom a možnosť zapojenia ďalších elektronických prezentačných systémov.
 5. Osvetlenie siluety hradu je vynikajúcim marketingovým nástrojom, ktorým sa úspešne prezentuje kultúrne dedičstvo pre domácich i zahraničných návštevníkov. Po spustení diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka nadobudne ešte oveľa väčší význam.
 6. Hrad už nebude len opustenou zrúcaninou v kultúrnej krajine, ale stane sa objektom hodnotne slúžiacim verejnosti ako významné kultúrno-historické centrum.

Technická náročnosť

Realizácia projektu si vyžaduje:

 • 720 metrov elektrického vedenia zemou
 • výkopové práce v prudkom lesnom teréne pomocou špeciálnej techniky
 • 80 metrov elektrického vedenia po skalnom brale za účasti horolezcov

Reklamní partneri a sponzori projektu

 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra
 • Rotary Club Žilina International
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
 • Verejná zbierka „OsvietenyHrad.sk“
 • Rezervný fond ZnZLH
 • 10.000 €
 •   5.000 €
 •   3.000 €
 •   3.000 €
 •   3.080 €
 •      920 €

 

 

Žiadne komentáre k "Osvietený hrad"


  Chcete pridať komentár?

  Some html is OK