Lietava, hrad dvoch národov

Začiatkom novembra 2018 sa Združenie na záchranu Lietavského hradu rozhodlo pri príležitosti 100 rokov vzniku Československa, na novo zastrešenej hlavnej veži osadiť dve štátne vlajky a to slovenskú ako aj českú. Dôvod, prečo sa tak miestne združenie rozhodlo, je svojim spôsobom veľmi jedinečný. Lietavský hrad totiž ako stavbu od 21. októbra 2008 vlastní občianske združenie, a tak majiteľmi pamiatky sú vlastne občania Slovenska ako aj Česka, pretože združenie má možnosť medzinárodného členstva.

V roku 1999 založili miestni nadšenci organizáciu, ktorá už takmer 20 rokov usiluje o záchranu veľmi vzácnej a ohrozenej pamiatky – zrúcaniny hradu Lietava. Netrvalo dlho a postupne sa pridávali dobrovoľníci z Moravy i z Česka, pretože hrad poznali a nebol im jeho osud ľahostajný. Dlhoročná tradícia v cestovaní po slovenských horách a pamiatkach nebola rozdelením štátu nikdy prerušená. Pri spoločnej práci na pamiatke sa stále výraznejšie prejavovala skutočnosť, že obidva národy majú k sebe veľmi blízko a to napriek vzniku štátnej hranice alebo politickým rozhodnutiam. Po 7. rokoch tak vzniklo opäť malé Československo, ohraničené nielen parcelou Lietavského hradu. Vznikali nová priateľstvá a v nie v jednom prípade i krásne zmiešané československé rodiny.

V čase, keď si pripomíname 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky, bez ktorej by sa slovenský národ nikdy spod maďarského jarma nedostal. Je to symbolické poďakovanie a symbol, že my narodení v Československej republike, nezabúdame. Veď dnešná česká vlajka je vlastne aj naša spoločná bývalá československá vlajka, pod ktorou sme svorne ako dva bratské národy stali a bránili vlasť spoločne 74 rokov (1918-1992). Možno sa to zdá niekomu málo rokov, no aj slávna Veľkomoravská ríša existovala ako náš prvý spoločný štátny útvar taktiež „len“ 73 rokov (833-906). Naši národní dejatelia štúrovci poukazovali pri pozdvihnutí identity slovenského národa na odkaz Veľkej Moravy. Nemali možnosť oprieť sa na inú historickú udalosť. My máme – spoločný projekt Československo, za ktorý sa nehanbíme a hlásime sa k jeho odkazu, pretože v mnohých nás stále žije. Výsledky nášho spoločného, nepolitického a bezhraničného cieľa, ktorým je záchrana, konzervácia a čiastočná obnova hradu Lietava, je tomu jasným dôkazom, ako sa buduje viacnárodný úspešný projekt.
Ľubomír Chobot – výkonný riaditeľ Združenia na záchranu Lietavského hradu
Aleš Hoferek – člen správnej rady Združenia na záchranu Lietavského hradu

Žiadne komentáre k "Lietava, hrad dvoch národov"


    Chcete pridať komentár?

    Some html is OK