Pokladnička

Svojím darom nám pomáhate napĺňať zmysel našej existencie – záchranu Lietavského hradu. Vďaka vám môžeme každoročne realizovať mnohé projekty a stavebné zásahy. Ďakujeme.