Archívny výskum k dejinám hradu Lietava

Mgr. Tomáš Janura, PhD. (Historický ústav SAV) príspevok z Lietavskej hradnej konferencie 2014 Dejinám Lietavského hradu sa v minulosti venovalo viacero autorov, z ktorých by bolo treba spomenúť za generáciu autorov 19. storočia  Jána Kerekeša a Alexandra Lombardiniho a za autorov minulého storočia Andreja Kavuljaka a Jozefa Kočiša. Istý priestor dostali dejiny Lietavy v rámci archontologickej práce Pála Engela a historickej práce Erika … Čítať ďalej Archívny výskum k dejinám hradu Lietava