ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Zaujímavosti > Výzor hradu
Výzor hradu
Výzor hradu


1. Ako kedysi vyzeral hrad ???
Hrad Lietava zaujíma najväčšiu zastavanú plochu medzi všetkými hradmi Slovenska. Ešte i jeho zrúcaniny rozkladajú sa na ploche 1,5 ha, kdežto vo veľkosti za Lietavou na treťom mieste stojaci hrad Oravský zaberá len 0,85 ha stavebnej plochy. Vchodová brána bola z južnej strany. Nad bránou bol byt provizora, do ktorého sa šlo cez „átrium“ (predsieň). Vstup do predsiene viedol cez hrubé staré dubové dvere, okuté železom. V predsieni bol „rekeštík“, priehrada so železným okutím. Odtiaľto sa šlo do obytnej izby provizora, v ktorej bola podobná priehrada. V izbe pri dverách stála stará veľká skriňa na úschovu potravín, jednoduchý stôl, okolo neho tri lavice a stolce, veľmi jednoduché, z mäkkého dreva.
Obloky boli zasklené, obločné sklá olovom medzi sebou pospájané, dvere ťažké, hrubé, kachle sa vykurovali zvonka, z chodby. Z tejto izby sa šlo do druhej, podobne zariadenej ako prvá. Provizor viac izieb nemal. Z provizorovho bytu cez chodbu šlo sa k schodom, odtiaľ na dlhý, priestranný dvor, takzvaný dolný dvor, na ktorom boli tri stajne. Juhozápadný uhol tohto dvora mal mohutnú hranatú baštu, pri ktorej sa dolný dvor v 17. storočí delil na dve časti: na prednú,ktorá bola práve opísaná, a na zadnú časť dolného dvora. Táto zadná, severná časť dvora patrila Revayovcom. Odtiaľto cez druhú bránu prišlo sa na hlavný dvor hradu, na ktorom bola veľká hlboká, do kameňa vytesaná studňa, takzvaná „živá studňa“, ktorá zásobovala celý hrad vodou. Schodmi, postavenými do pevnej nádvornej bašty, šlo sa hore k veži, kde bol strážnik, ktorý zo svojho miesta videl dolný a hlavný dvor hradu a ktorý mal poruke zvonec, oznamujúci príchod cudzích osôb do hradu. Odtiaľto chodbami a schodišťami viedla cesta do štvorhrannej veže, cez ktorú sa chodilo do stredného hradu.

Múry stredného hradu z východnej strany stáli na strmej skaline, ktorá im zabezpečovala nedobytnosť. Rozváľané steny dnes už znemožňujú rekonštrukčné znázornenie pôvodného stavu. Väčšia časť tunajších miestností boli zásobárne a sypárne, čiastočne i byty pre personál hradného panstva.

 
Zo stredného hradu bol výstup do vyšného hradu, do citadely, ktorej hlavná časť bola známa ako thurzovský palác. Citadela bola najpevnejšia časť hradu, stojaca na vrchole hradného návršia, na strmých neprístupných skaliskách, od západu chránená obrovským, myslím, že podľa svojej výšky a mohutnosti v strednej Európe jedinečným „donjonom“ („nebojsa“ vežou, ktorej výška merala vyše 40 metrov), z východnej strany zaistená nedobytne pevnou baštou. V tejto všemožne chránenej a bránenej, v tejto absolútne bezpečnej citadele mali Thurzovci zariadený byt s tajnými chodbami, úkrytmi, vhodnými pre úschovu členov rodiny, peňazí, drahokamov atď. Lietavský hrad nepriatelia nikdy nedobili; to bola známa vec v širokom-ďalekom okolí. Preto páni hradu, najmä Thurzovci, v čase nebezpečenstva sem prichodili z ich stáleho bydliska, z Bytče, tu uschovávali svoje peniaze, šperky, tu mali svoj archív so všetkými listinami, tu prijímali do úschovy a depozitu veci aj iných rodín z okolia. V jednej miestnosti tohto traktu v 16. storočí boli obrazy Juraja a Imricha Thurzu i vyobrazenie rodokmeňa tejto rodiny. Tu bola i zámocká kaplica, v kaplici drevená kazateľňa, dve lavice, oltár starodávnej formy, ozdobený pre služby božie. V tejto kaplici odbavovali sa služby božie len príležitostne. Z menovanej kaplice prišlo sa do susednej miestnosti, z nej krútenými schodmi zas viedla cesta do takzvanej „uholnej siene“, v ktorej sa držali zásoby dreveného uhlia pre výrobu pušného prachu, ale i pre kozuby panských izieb. Tu bola spoločná dvorana, v ktorej sa večierkami pri hudbe, speve a rozprávkach bavili obyvatelia zámku. Pri dvorane bola cela pani Ujfalussyovej, ktorá kedysi tu bývala, vedľa nej druhá menšia cela, takzvaná „spižiernicka“ na úschovu potravín.
 
Z tejto malej cely po schodoch sa prišlo do veľkej siene, veľmi starej, kde boli nádoby pre meranie vína (džbány), vážky s kamennými váhami, v priľahlej chodbe bol mažiar a iné inventárne predmety, opodiaľ miestnosť, v ktorej sa uschovávalo zrno, pri nej cely s ručnými mlynmi. Okrem týchto miestností bolo tu veľa rozličných izieb, úkrytov, kútov, chodieb, siení, ktoré vždy inak a inak používali, často boli prázdne, a dnes sú už celkom rozváľané a rozbúrané. V Thurzovom paláci v hlavnej sieni spomenutia hodnejšie časti náradia boli: 3 stoly, 1 tabuľa, 1 takzvaný „poharsek“ (kredenc), 7 parádnych stolíc operadlových, 1 dlhá obyčajná stolica, 1 remenná stolica, 4 mosadzné svietniky na stenách, 1 pár jeleních rohov s hlavou, 15 obrazov na stenách, dvere z vlnistého dreva. V panskej izbe (spálni): 2 postele, 3 stoly, 4 väčšie remenné stolice, 14 menších stolíc remenných, 2 aksamietové stoličky, 4 almárie, 29 skleníc na voňavky a oleje, 1 veľké zrkadlo.V dolnej izbe: 4 svietniky mosadzné na stenách, 2 medené bubny, 2 konvice na víno, 3 kondiery medené, 3 paňvy medené, 4 kozy na ohnisko, mosadzné s nástrojmi, 2 medené nasádzače do pece, 3 rožne, 12 železných prútov, 3 postele s paplónmi, 3 almáriá, 16 obrazov s genealogickou tabelou. Zoznam týchto obrazov sa zachoval, nie je však známe, či sa zachovali aj obrazy v plnom počte. Niektoré z týchto obrazov majú historickú cenu, preto je potrebné oboznámiť širšiu verejnosť s tým, aké to boli obrazy: „Obraz Rudolfa czysara. Obraz Matthiassa czysara. Obraz Batory Isstwana. Obraz p. Thurzo Gyorgia. Gehože obraz mrtweho. Gehože proces pohrebný, Obraz Emerici Thurzo mrtweho. Obraz Batory Gabora. Obraz Ilieshazy Adámka. Tabula prysahy Thurzo Gyorgioweg. Tabula prysahi Thurzo Emerici. Tabula cyzmerow nekolik kragin. Delineatio zámku Orawskeho. Delineatio zámku Letawskeho. Delineatio zámku Byčanského. Obraz Nadazdy Tamassov. Obraz na tablici Nadazdieho syna. Epitaphium nebosstičkeg Kostkoweg. Arbor genealogiae Thurzonianae.“325
 
Od citadely vpravo a vľavo ležiace bašty, veže, výklenky, múry a ohrady z väčšej časti slúžili na obranu hradu. V jednej z bášt, ktoré tu boli, býval veliteľ posádky. Jeho izba bola zariadená takto: 2 stoly fládrové (z vlnistého dreva), na jednom koža prestretá, 1 posteľ, 24 zarámovaných obrazov, 9 nových superlátov, 1 hodiny, 2 malé ramenné stoličky. K tomu je poznamenané: „Tyto weczy se nachazegy u Hajtmana w basste.“ Okrem tejto bašty bola ešte takzvaná „červená bašta“, v ktorej boli 2 prachovne a „dubová bašta“, v ktorej prachovne nebolo. V dobe Zápoľu a Kostku na Lietavskom hrade bolo 285 vojakov; potom, keď nastali pokojnejšie časy, posádka sa značne zmenšila, z roka na rok sa redukovala, až napokon roku 1604 nebolo viac posádky na obranu Lietavy ako 12 stálych strážnych vojakov a niekoľko drabantov. Skúsenosti dlhých rokov dokázali, že je zbytočné držať na Lietave silnú posádku. Pevnosť, nedobytnosť hradu umožnila redukciu jeho ochranného personálu. Čo sa na žolde ušetrilo, vložilo sa do výstavby jeho hradieb, upotrebilo sa na zdokonalenie jeho výzbroje. Lietavský hrad roku 1627 bol ešte veľmi dobre vyzbrojený. Na prednej bráne dolu na valoch boli 2 delá Kostkove. Pod hodinami bolo jedno „prudké delo“ z roku 1520. Pod valmi v bašte na prednej bráne jedna šmihovnica Franca Thurzu, nad Prényiho izbou dve šmihovnice Franca Thurzu, nad kanižou tiež dve šmihovnice Franca Thurzu a pod krovom ešte jedna šmihovnica Fr. Thurzu strážila hrad. Na prednej bráne na bašte bol i jeden mažiar. Na valoch stredného hradu bolo jedno „hrubé delo“, čo palatínovi Thurzovi poručil Krištof Thurzo. Na takzvanej „dubovej bašte“ boli tri delá, ktoré „nebohý pán gróf Thurzo Imre v Brehu dal udelať“. Na vyšných valoch dve šmihovnice „skrze p. palatinusa z Budetina kupené“. Nad bránou vyšného hradu v bašte dve šmihovnice „skrze Herczegh Mattyase nebohemu p. palatinusovi darované“. Na dubovej bašte dve šmihovnice „které pán gróf Thurzo Imre od pána Triebele kúpil“.
 
V kuchárskej izbe šmihovnica „co z Bojnicz pan Thurzo Bernart darowal“. Nad kanižou druhá šmihovnica, darovaná z Bojníc. Na veži tretia šmihovnica z Bojníc. Pod krovmi šmihovnica „od Herczegh Matyasse panu palatinusovi darovaná“ a dve maličké delá. Na hrade Lietavskom podľa toho bolo 7 diel veľkých, 2 malé, 16. šmihovníc a 1 mažiar. K tomuto bojovnému materiálu bolo pušného prachu obyčajného 111 súdkov, tretého 1 súdok, drobného prachu do ručníc 1 cent, sanitry 1/2 centa, síry 2 súdky, smoly 4 súdky. Drobné strelné zbrane: ručnice 98 kusov, muškety 58 kusov, hákovnice 149 kusov. Nábojové gule: staré, najväčšie gule, ku ktorým už ani nebolo diel, 45 kusov. Železné gule k veľkému delu 511, gule k delu zo spišského zámku 304 železné gule k prudkému delu 120, kamenné, olovom obliate gule 226, gule do šmihovníc 3861, gule do hákovníc 14 528, kamenné gule 501, orechovité, hranaté železné gule 1300, zapaľujúce gule 5. Rozličná zbraň: 100 starých železných strielok, 1 pozlátený šišak, 18 obyčajných a 25 červených šišakov, 7 vyleštených helm, 16 dárd, 17 oštepov, 14 halapartní, 2 železné cepy, 6 pozlátených kopijí, 17 železných rukavíc, 11 pancierov, 13 sekeriek, 4 zástavy, konečne kordy, pištole, bubny a iné. Ale i najpevnejší a najlepšie vyzbrojený hrad ľahko podľahol nepriateľovi, keď nebol zásobený dostatočnými zásobami potravných článkov.

Ako delá bez pušného prachu, tak i posádka bez zásob potravín nevydržali dlhšie obliehania. Zámok vždy musel byť dokonale pripravený. Keď mal muníciu strelnú, musel mať i muníciu potravnú. V majeroch získané zásoby potravín sa uskladňovali v sypárňach, komorách, pivniciach, sklepoch hradu. Tak zámok vždy bol dobre zásobený potravinami, s ktorými mohol vydržať i dlhšie obliehanie. Dokazujú to inventárne súpisy, vedené od roku 1607. Na konci roku 1607 v zámku nahromadené bolo nasledujúce množstvo rozličných potravín:570 hl zrna (pšenice, žita, jačmeňa, ovsa), 34 hl prosa, 9 hl hrachu, 430 hl múky, 100 hl chmeľu, 5 vencov cibule, 3 kolesá soli, 2 hl maku, 37 hl sušeného ovocia, 6 bočiek kapusty. 11 pôltov slaniny, 52 šuniek, vyše 15 centov mäsa udeného, 7 centov bryndze, 3 súdky medu, 4 súdky konopného oleja, 60 hl vína, 3 súdky vinného octu, 2 súdky pivného octu, okrem toho syr, tvaroh, chlieb a iné potravné články.


Foto: Aleš Hoferek.