ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROKY 2003/2004
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROKY 2003/2004
Výročná správa Združenia na záchranu Lietavského hradu
/ZnZLH/ za rokY 2003/2004

ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU
ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA HRADE LIETAVA POMOCOU PAMIATKÁRSKYCH A
REŠTAURÁTORSKYCH WORKSHOPOV

PREHĽAD PRÁC VYKONANÝCH V ROKOCH 2003/2004OBDOBIE 2003


OBDOBIE 2004

Všetci členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu si dobre uvedomujú, že akýkoľvek zásah do zrúcaniny značne narušuje vypovedaciu schopnosť daného úseku. Preto ku všetkým zásahom pristupujeme tak, aby naša práca zodpovedala moderným metódam pamiatkovej ochrany.
    Zhrnuté do šiestich bodov:
  1. Spracovanie projektu
  2. Dôkladná fotodokumentácia pred začatím akcie (pri budúcej akcii sa už pokúsime
              dodať taktiež prekreslené fotogrammetrické zameranie opravovanej časti hradby)
  3. Popis realizácie prác
  4. Fotodokumentácia po realizácii prác
  5. Spracovanie správy o realizácii
  6. Predloženie tejto správy príslušným pracovníkom pamiatkovej ochrany

Zavedením podobných postupov medzi združenia starajúce sa o zrúcaninu sa snáď podarí zbaviť tieto združenia hanlivej nálepky "nadšencov, ktorí nie sú schopní nič iné len vykosiť areál zrúcaniny od trávy". K vypovedacej hodnote zrúcaniny je však potrebné podotknúť ešte jednu myšlienku. Keďže sme si vedomí, že akýkoľvek zásah do pamiatky túto vypovadaciu schopnosť akosi poznamenáva, je dobré si uvedomiť, že pokiaľ sa neurobia správne kroky k záchrane ohrozených fragmentov zrúcaniny, už ťažko potom budeme hľadať vypovedaciu hodnotu v neforemnej kope zrúcaného muriva.

Združenie na Záchranu Lietavského Hradu
Lietava 222, 013 18, Slovensko
Kontakt:
Lubomír Chobot tel.: +421905515330
email:chobot@hradlietava.sk
Aleš Hoferek tel.: +420603858849
email:alhofer@centrum.cz
info: www.hradlietava.sk

Chobot Ľubomír

Foto: Aleš Hoferek.