ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 1999/2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 1999/2000
Výročná správa Združenia na záchranu Lietavského hradu
/ZnZLH/ za rok 1999/2000
Slovensko je krajina s bohatými kultúrnymi tradíciami a historickým dedičstvom. Bola by veľká škoda, keby sa toto všetko nezachovalo pre ďalšie generácie. Historické pamiatky sú pýchou i permanentným magnetom cestovného ruchu, každej krajiny. Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu.
Združenie pracuje ako propagačné, organizačné a informačné centrum. Je samostatnou právnickou osobou, má neziskový charakter. To znamená, že všetci členovia združenia pracujú dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Premiérovou akciou združenia bol benefičný rockový festival ROCK LIETAVA, ktorý sa uskutočnil 28.8.1999 v obci Lietavská Svinná. Na festivale, ktorý sa uskutočnil pod holým nebom, nevystúpili rockové skupiny len žilinského regiónu, Jar bude čo nevidieť, BM - kvartet, Kalijuge!, Bez názvu, Ako doma, Klee, Trawaganza ale aj skupiny Answer z Trnavy, Ľahká múza z Prievidze a Strix z Dolného Kubína. Festival dopadol veľmi dobre a zo zisku boli založené účty, jeden pre potreby združenia a druhý na záchranu Lietavského hradu. Začiatkom roku 2000 združenie za pomoci Pamiatkového ústavu Žilina vypracovalo základný projekt záchrany Lietavského hradu a získalo súčastnú fotodokumentáciu stavu hradu. Aby združenie spĺňalo zmysel informačného centra, vytvorilo na najväčšom informačnom centre na svete – internete, svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej sa môžu ľudia prihlásiť do združenia, informovať o histórii hradu, o akciách združenia a samozrejme môžu pomôcť s najväčším problémom združenia a to sú finančné prostriedky.
Ako propagačný materiál združenie spracovalo knihu autora Andreja Kavuljaka, hrad Lietava - princíp feudálneho hospodárskeho systému /1946/ do elektronickej podoby, čím sa sprístupní širokej verejnosti história hradu a aj spôsob hospodárenia v období feudalizmu, ba dokonca sa čitateľ dozvie akým spôsobom sa osídľovalo územie dnešného žilinského kraja.
Združenie si uvedomuje, že finančné prostriedky získané na akciách, ktoré podporujú myšlienku záchrany hradu, nepokryjú rekonštrukciu hradu, ale majú byť zápalnou šnúrou, ktorá rozhýbe finančnú mašinériu hlavne takých inštitúcii a možno i fyzických osôb ktorých suma 11.000 000 Kčs z roku 1972 nevyvedie z miery, pretože si uvedomujú hodnotu kultúrneho dedičstva našich predkov. Konečná suma záchrany Lietavského hradu je dnes samozrejme niekoľkonásobná podľa nás sa pohybuje okolo cca 100.000 000 Sk. Združenie nadviazalo spoluprácu aj s klubom turistov v Žiline a zorganizovali 25.3.2000 výstup na Lietavský hrad. Bola to vlastne prvá jarná vychádzka do prírody, ktorá vyvrcholila na Lietavskom hrade vystúpením skupiny historického šermu a malým občerstvením.
Táto akcia bola ako keby len predzvesťou Lietavských hradných slávností, ktoré vypukli 6.5.2000, historickým pochodom cez mesto Žilina, nechýbali ani kone a bola to vlastne pozvánka, že na druhý deň ožije hrad Lietava ako za starých čias a počas celého dňa si diváci môžu vychutnať stretnutie rytierov z celého Slovenska, ich súboje, herecké nadanie. Ako perla slávností vystúpili majstri sokoliari z Banskej Bystrice a nechýbalo ani občerstvenie, keďže slávnosti prebiehali počas celého dňa. Túto zaujímavú akciu navštívilo asi cca. 1000 divákov, ktorý samozrejme, že neodišli naprázdno. Okrem kultúrneho zážitku si viacerí odnášali aj upomienkovú pamätnú listinu v ktorej združenie v mene Juraja Thurzu, palatína Uhorského, ktorý žil na hrade, ďakujú za účasť a podporu myšlienky záchrany hradu. Po úspešnom ukončení Lietavských hradných slávností dobovou hostinou, ktorej sa zúčastnili organizátori a účinkujúci, sme sa dohodli, že Lietavské hradné slávnosti budeme organizovať každoročne. Akurát z dôvodu bezpečnosti divákov sme sa rozhodli II. ročník slávností usporiadať nie priamo na hrade ale na lúke pod Lietavským hradom.
Ďalšou akciou združenia bol II. ročník benefičného festivalu ROCK LIETAVA, ktorý sa mal uskutočniť opäť pod holým nebom na futbalovom ihrisku v Lietavskej Svinnej 29 – 30.7.2000, no z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia a nepochopenia myšlienky zo strany správcu ihriska sa festival preložil priamo do mesta Žilina dňa 16 – 17.9.2000 do areálu MŠK, ktorý tak isto bol vonkajším priestorom. Smola, ktorá nás sprevádzala v júli, nepriaznivé počasie, nás zastihlo uprostred prvého dňa festivalu a napriek snahe nás organizátorov sme museli II. ročník ROCK LIETAVY s poľutovaním ukončiť.
Touto akciou združenie ukončilo rok 2000 a napriek finančnej strate sme pripravení naďalej pokračovať v myšlienke, ktorá si my myslíme, že by mala mať význam nielen pre nás, členov združenia, ale pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Nenechajme si kradnúť klenoty nášho národa ani tomu, komu sa hovorí zub času a nebuďme prosím vás k tomuto problému ľahostajní, lebo raz to môžeme veľmi ľutovať a to už bude, ale bohužiaľ neskoro. Chráňme dedičstvo našich predkov. Šťastný a úspešný nový rok 2001.
Vypracoval výkonný riaditeľ ZnZLH dňa 13.11 2000
Chobot Ľubomír
Foto: Aleš Hoferek.