ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008

VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2008

V roku 2008 bolo vrÁmci 2% vyzbieranÝch 144.470,-Sk

Finančné prostriedky boli použité na nasledovné ciele :

Zastrešenie Veže starej brány a obnova III. poschodia veže – 85.000,-Sk

Geodetické zameranie hradu – 20.000,-Sk

I. etapa nákupu stavebného lešenia – 9.949,-Sk ( marec 2008 )

III. etapa nákupu stavebného lešenia – 37.687,50,-Sk ( august 2008 )

Spolu vyúčtované : 152.636,50,-Sk

 

V roku 2008 nÁs taktieŽ finanČne podporili :

Obec Lietavská Svinná – Babkov sumou 7.500,-Sk

Obec Lietava sumou 10.000,-Sk

Obec Lietavská Lúčka sumou 5.000,-Sk

Obec Podhorie sumou 1.000,-Sk

Gašiaková Jana sumou 1.000,-Sk

Branislav Borovský sumou 300,-Sk

Michalič Milan sumou 125,-Sk

Financie od obcí a súkromných osôb v celkovej sume 24.925,-Sk boli použité na nákup :

Laminátor dokumentov – 1.632,-Sk ( marec 2008 )

Hlava krovinorezu – 1.224,-Sk ( júl 2008 )

II. etapa nákupu stavebného lešenia – 7.780,50,-Sk ( august 2008 )

IV. etapa nákupu stavebného lešenia – 15.077,-Sk ( september 2008 )

Spolu vyúčtované : 25.713,50,-Sk

VŠETKÝM ČO NÁS V ROKU 2008 PODPORILI ĎAKUJEME


OBDOBIE 2008 - PRACOVNÁ ČINNOSŤ


Finančnú správu a správu o činnosti vypracoval 20.12.2008
Ľubomír Chobot
Všetkým, ktorí sa v tomto roku zaslúžili o záchranu hradu Lietava
ĎAKUJEME

Foto: Aleš Hoferek.