ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2007
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2007

VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2007

V roku 2007 bolo vrÁmci 2% vyzbieranÝch 75.497,-Sk

Finančné prostriedky boli použité na nasledovné ciele : Bola pokrytá časť samofinancovania projektu Obnovme si svoj dom 2007 z MK SR v sume 51.120,-Sk ( vlastník PSL dal 20.000,-Sk )

Časť financií 5.715,-Sk bola použitá na druhé vydanie knihy Dobroslavy Menclovej a brožúry 2007 o Lietavskom hrade, ktoré nás celkovo vyšlo v ČR na 34.084,- Kč

Boli nakúpené potrebné nasledovné položky a to :

Motorová píla OLEO MAC v hodnote 11.672,-Sk a AKU vřtačka DEVOLT s kufrom a náradím v hodnote 6.990,-Sk

 

V roku 2007 nÁs taktieŽ finanČne podporili :

Obec Lietavská Svinná – Babkov sumou 5.000,-Sk

Obec Lietava sumou 5.000,-Sk

Financie z obcí boli použité na nákup pracovných pomôcok, náradia a hlavne krovinorezu

Dostali sme taktiež finančný dar od súkromnej osoby v sume 5.000,-Sk

Financie boli použité na výrobu novej prezentačnej tabule o hrade Lietava a jeho záchrancoch

VŠETKÝM ČO NÁS V ROKU 2007 PODPORILI ĎAKUJEME


OBDOBIE 2007 - PRACOVNÁ ČINNOSŤ


Združenie na Záchranu Lietavského Hradu
Lietava 222, 013 18, Slovensko
Kontakt:
Lubomír Chobot tel.: +421905515330
email:chobot@hradlietava.sk
Aleš Hoferek tel.: +420603858849
email:alhofer@centrum.cz
info: www.hradlietava.sk

Chobot Ľubomír

Foto: Aleš Hoferek.