ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006

VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2006

V roku 2006 bolo vrÁmci 2% vyzbieranÝch 33.329,-Sk.

Finančné prostriedky pokryli časť nákupu stavebného lešenia, ktoré sme nakúpili v celkovej hodnote 71.341,-Sk

V roku 2006 nás taktiež finnančne podporili :

Obec Lietavská Svinná – Babkov sumou 5.000,-Sk

Obec Lietavská Lúčka sumou 5.000,-Sk

Obec Lietava sumou 5.000,-Sk

Financie z obcí boli použité na nákup 13.m hliníkového rebríka a zvyšné financie boli použité na nákup materiálu, náradia a na stavebné lešenie.

VŠETKÝM ČO NÁS V ROKU 2006 PODPORILI ĎAKUJEME


OBDOBIE 2006 - PRACOVNÁ ČINNOSŤ


Združenie na Záchranu Lietavského Hradu
Lietava 222, 013 18, Slovensko
Kontakt:
Lubomír Chobot tel.: +421905515330
email:chobot@hradlietava.sk
Aleš Hoferek tel.: +420603858849
email:alhofer@centrum.cz
info: www.hradlietava.sk

Chobot Ľubomír

Foto: Aleš Hoferek.