ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005

VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2005

Z príspevku 2% z daní ( 99.620 Sk ) bolo zabezpečené : Terénne vozidlo značky Suzuki samuraj, Miešačka, agregát, dočastne sa zastrešila veža starej brány a bola nadviazaná spolupráca s firmou obnova .sk.

VŠETKÝM ČO NÁS V ROKU 2005 PODPORILI ĎAKUJEME

OBDOBIE 2005 - PRACOVNÁ ČINNOSŤ


 

Všetci členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu ďakujú všetkím, ktorí nejakým spôsobom prispeli k záchrane skvostu, akým je Lietavský Hrad.

Združenie na Záchranu Lietavského Hradu
Lietava 222, 013 18, Slovensko
Kontakt:
Lubomír Chobot tel.: +421905515330
email:chobot@hradlietava.sk
Aleš Hoferek tel.: +420603858849
email:alhofer@centrum.cz
info: www.hradlietava.sk

Chobot Ľubomír

Foto: Aleš Hoferek.