ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Sponzori
SPONZORI
SPONZORI
 
Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
sponzori 2009 ...
sponzori 2008 ...
sponzori 2007 ...
sponzori 2006 ...
sponzori 2005 ...
ZdruŽenie na zÁchranu LietavskÉho hradu Ďakuje vŠetkÝm svojim sponzorom a priaznivcom za podporu v naŠej Činnosti v roku 2008

Špeciálne poďakovanie patrí naším sponzorom :

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

za finančnú podporu v programe Obnovme si svoj dom v roku 2008


Pozemkovému spoločenstvu lesnému Lietava
vlastníkovi pozemku hradu za doterajšiu aktívnu spoluprácu pri
projeke s MK SR 2008


Darcom 2%
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní v roku 2008

Firmám:

Pravda

Pravda, správy ktorým môžete veriť

za mediálnu podporu pri získavaní 2% z daníDELL

Dell

za vecny dar vo forme 2ks notebookovT-Mobile

T-Mobile

za finančnú podporuNadácia Pontis

Nadácia POntis mimovládneho sektora

za finančnú podporuR Promotion

R Promotion   ... váš vietor do plachiet

za finančnú podporu