ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Sponzori
SPONZORI
SPONZORI
 
Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
sponzori 2009 ...
sponzori 2008 ...
sponzori 2007 ...
sponzori 2006 ...
sponzori 2005 ...
ZdruŽenie na zÁchranu LietavskÉho hradu Ďakuje vŠetkÝm svojim sponzorom a priaznivcom za podporu v naŠej Činnosti v roku 2007

Špeciálne poďakovanie patrí naším sponzorom :

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

za finančnú podporu v programe Obnovme si svoj dom v roku 2007


Pozemkovému spoločenstvu lesnému Lietava
vlastníkovi pozemku hradu za doterajšiu aktívnu spoluprácu pri
projeke s MK SR 2007

OÚ Lietava
OÚ Lietavská Svinná – Babkov
za finančnú podporu v roku 2007

Darcom 2%
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní v roku 2007

Firmám:

Aquagroup s.r.o.

AQUA GROUP, s.r.o. - minerálne vody

za materiálnu podporu vo forme dodávok minerálnej vody Maštinská


Vitana Slovensko, s.r.o.

Vitana Slovensko, s.r.o.

za materiálnu podporu vo forme dodávok chutných polievok


Rádio Frontinus

Rádio Frontinus

náš mediálny partner, ktorý o nás hovorí


Žilinské noviny

Žilinské noviny

náš mediálny partner ktorý o nás píše


eSTe stredisko tlače

eSTe stredisko tlače

za výrobu reklamných letákov a plagátov

Penzion pod hradom

Penzion pod hradom

za pomoc pri ubytovaní brigádnikov počas workshopov

Privát ERIKA

Privát ERIKA

za pomoc pri ubytovaní brigádnikov počas workshopov a za priestori na naše schôdzovanie

Ľubici Čerňanovej
Potraviny Lietavská Závadka
za materiálnu pomoc vo forme potravín pre dobrovoľníkov
pracujúcich na hrade počas celej sezóny 2007