ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Galéria  >  Stavební vývoj
GALÉRIA
GALÉRIA
Stavebný vývoj v průběhu století.
Stavebný vývoj v skratke. Aj Lietava ako každý iný hrad prechádzal za svojho života stavebným vývojom ktorý znamenal veľké zmeny jeho výzoru. Hrad Lietava, ako ho známe dnes je ruinou ktorá nesie znaky gotické aj renesančné. V období vývoja hradu prekrývala niektoré prestavby starší časti hradu. Bolo bežné, že ak niektorá časť hradu nevyhovovala, bola zbúraná a nahradená novou stavbou.
13. 14. a 15. storočí
V počiatkoch hradu teda, koncom 13. a začiatkom 14. storočia bola Lietava o veľa menšia než akú ju známe dnes. Jej základ tvorila veľká štvorhranná veža postavená na skalnatej vyvýšenine. Za vežou sa tiahol v severovýchodnom smere hradobný palác. Jej pánmi bol rod Balašovcov. V 14. storočí bol postavený v severnom smere od staršej zástavby nový palác. V prvej polovine 15. storočia hrad rozšírili Bebekovci. Pribudli nové obytné priestory, predovšetkým stavebnými úpravami a dostavbou staršieho paláca. Ten uzatvárala novo postavená kaplnka ktorú vybudovali na konci skalnatého hrebienka.
15. storočí
Druhá polovica 15. storočí bola vo znamení veľkej prestavby hradu Pavlom Kinižim. Okrem adaptácií starších častí hradu nechal Kiniži postaviť na južnej strane nový palác pozostávajúci z dvoch objektov. Severná časť bola nad skaliskami a pre jej stavbu vznikol medzi skalami preklenovací oblúk. Južná časť pozostávala z veľkej veže. Na jej nároží sa dodnes zachoval Kinižiho erb. Od tejto veže na sever postavili hradbu do ktorej bola vsadená veža zo vstupnou bránou. Ďalej sa hradba tiahla na sever kde sa zalamuje doprava. Celý nový hradobný okruh uzatvárala podkovovitá veža.
1.polo. 16. storočí
V tomto období bol pánom hradu Mikuláš Kostka. On bol iniciátorom ďalších stavebných úprav. Brána vsadená do severozápadnej veže bola zamurovaná. Vybúraním do severnej hradby vznikla nová brána. Pred hlavnou vežou postavili objekt ďalšej brány. Cez ňu sa vchádzalo do oboch palácov. Medzi Kostkové stavebné aktivity patrí taktiež stavba veľkého rondela juhovýchodne pred starým palácom a stavba obdĺžnikového opevnenia na juhozápadnej strane pred Kinižiho obytnou vežou.
2.polo. 16. storočí
V tomto období boli urobené posledné stavebné zásahy, ktoré podstatným spôsobom zmenili hrad. Ich iniciátorom bol František Thurzo. Predovšetkým vznikol ďalší hradobný okruh ktorý sa novou vežovitou bránou napojil na juhozápadné opevnenie z Kostkovej doby. Tento hradobný okruh kopíruje tvar starších hradieb, a tak vzniká dolné nádvorie. Na severovýchode sú hradby ukončené okrúhlou vežičkou a napájajú sa na podkovovitú vežu. Okrem toho dostal celý hrad renesančný háv, ktorý je dodnes badateľný v podobe oblúčikových atik.
1.polo. 17. storočí
Na severnom nároží vonkajšieho opevnenie je postavený polygonálny bastión.
Literatúra:
Menclová Dobroslava: Lietava
Kavuljak, Andrej: Lietava, podnik feudálného hospodárského systému. Turčianský Sv. Martin 1948
Mednyanský, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom, Bratislava 1971
Hoferek, Aleš: Hradní zříceniny na Slovensku, Zlín, 2002
Fialová, H. - Fiala, A.: Hrady na Slovensku, Martin, 1966