ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Galéria  >  Vo veľkej obytnej veži
GALÉRIA
GALÉRIA
Vo veľkej obytnej veži.
Vo veľkej obytnej veži
Maľby na omietke zamurovky, ktorá zaslepila priechod z obytnej veže do stredného paláca na úrovni prvého poschodia. Keďže sa jedná o podobnú červenú farbu, ktorá je použitá na ornamente nad oblúkom piatej brány, môžeme usudzovať, že ide o maľby neskorogotické až ranorenesančné z obdobia Mikuláša Kostku, teda z prvej polovice 16. storočia.