ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Galéria  >  Hlavná veža a horný palác
GALÉRIA
GALÉRIA
Hlavná veža a horný palác.
Hlavná veža a horný palác
V popredí je mohutný polkruhový pás premostenia, ktorý spojoval skaliská a tvoril tak základ juhovýchodného múra stredného paláca. Z neho sa do dnešných čias takmer nič nezachovalo.