ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/ 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2008
AKCIE 2008
AKCIE 2008
PoslednÁ tohtoroČnÁ brigÁda
15. - 17. november 2008
Tak sme dňa 15.11.2008 sa zišli opäť na tohtoročnú poslednú väčšiu akciu počas predĺženého víkendu na hrade.Na hrad sme vyrazili v sobotu ráno, prvou várkou na hrad sme vyšli Šnúrka, Chobi a pán Súľovský. V dedine sme naložili do vlečky drevné dosky a odrezky, a vyrazili na hrad. Na hrad o chvíľu dorazili ďalší dobrovoľníci a to, Richard z MT,Veronika z Čadce a Brapi. Neskôr prišla i partia piatich ľudí v zložení Olinka, Vajco a spol.Pôvodný plán na čistenie cisterny sme delegovali na neurčito, pretože prioritou bolo zakryť strechu na veži starej brány, a to tak aby prežila nielen zimu i jarné dažde, ale aj dlhšie obobie bez opráv.
Rozdelili sme sa na dve skupiny, jedna sa venovala Veži starej brány, kde pán Súľovský vyrobil drevený poklop na výlezový otvor strechy.Druhá partia rozobrala lešenie okolo studne a nadstavila ho na východnej fasáde veži starej brány, aby bol umožnený prístup ku strešnej mandzarde.
Tretia skupina v zložení šnúrka a Rišo pripravovali pracovnú kaskádu pod prvou bránou, kde sa plánuje murovanie Veľkej kaverny prvej brány (s pracovným označením „VKPB“).Pracovná kaskáda pod prvou bránou sa vytvorila počas prvého dňa. Museli sme odstrániť kroviny aj s koreňmi v neľahkom šikmom teréne, ale úspešne sa podarilo vytvoriť prvú etapu terasovitej kaskády. V násype bolo veľmi málo kamenia, bola v ňom len lesná pôda.
Poobede nás nemilo z práce vytrhol rev leteckých motorov, smerom z údolia od Svinnej, keď tu zrazu sa doslovne nad hlavy vznieslo dvojmotorové biele lietadlo z neďalekého letiska Hričov. Naši pracujúci na streche nám tiež potvrdili, že lietadlo lízlo Kinižiho palác doslovne o desať metrov. Pilot zrejme letel prinízko údolím, a chcel urobiť prelet strmým stúpaním ponad hrad. Bolo by zaujímavé sledovať, koľko vydržia dvojmetrové múry Kinižiho paláca v priamom kontakte s neohľaduplným lietadlom.
V prvý deň sa podarilo vyrobiť poklop, postaviť lešenie až ku streche a vytvoriť časť kaskády pod prvou bránou.Noc sme strávili na hrade traja. Šnúrka, Brapi a Rišo. Diskutovali sme asi do deviatej hodiny, a potom sme sa zabalili do spacákov. V noci bola teplota okolo nuly, ale zima nám nebola.
V druhý deň ráno, prišiel na hrad Chobi, Palo Jahôdka, Zuzana a Ľuboš z MT. Na hrad priviezli izolačné asfaltové pásy IPA a plynovú bombu s horákom, pomocou ktorej Šnúrka s Palom a za pomoci dalších nalepili túto krytinu na drevenú strechu.Braňo a Ľuboš expedovali pomocou lán materiál – dosky a balíky IPY na strechu. Chobi konštruoval z drevených dosák prekrytie koruny muriva, aby sa pomedzi krytinu a murivo nedostal sneh a voda do interiéru.Po druhom náročnom dni sme zišli prespať dolu do dediny, kde sa dlho do noci diskutovalo o aktivitách na hrade a plánoval sa postup prác na tretí deň.
V tretí deň brigády sme sa vyviezli na hrad a pokračovali sme v zakrývaní strechy VSB. Pomôcť nám prišiel i Dušan z dediny, a s jeho pomocou sa nám podarilo zakryť mandzardovú časť strechy, ktorá bola na náročnej šikmine. Postavené lešenie nám umožnilo ukotviť rebrík a z neho lepiť asfaltové pásy IPA. Počasie bolo už ozaj novembrové, sem tam mrholilo, sem tam padali drobné bodky snehu a poza uši nám pofukoval chladný vietor. Na záver dňa Brapi s Chobim zabednili provizórne okná III. poschodia veže, aby sa cez ne nedostávala voda a hlavne sneh na dnes už kvalitne zrekonštruované poschodie.Postupne sa nám práce ukončili, pobalili náradie a zviezli sa do dediny na teplý čaj, kde sme si vydýchli a ukončili poslednú veľkú brigádu v roku 2008.
Fotogaléria z akcie tu: Foto
Správu napísal Šnurka


PoslednÁ murovaČka na ktorej sa nemurovalo, iba sa studŇa Čistila
25. - 26. október 2008
V piatok vo večerných hodinách sme sa stretli ja, Aldo, bracho a chobi v základnom tábore, kde do neskorých hodín sme preberali stratégiu ďalšieho postupu plánovaných prác na víkend. Po dôkladnom prediskutovaní sme sa pobrali spinkať, aby sme načerpali sily.
V sobotu ráno ma už netrpezlivo Zápas so sudom Aleš čakal s mojím brachom na svojom vernom Otesánku. Rýchlo sme si nahádzali veci do auta a vyrazili sme na hrad. Ďalšia skupina prišla chvíľu pred nami na Samurajovi, ktorý šiel hneď po druhú várku ľudí. Rýchlo sme sa vybalili a prezliekli do pracovných vecí, vybalili sme si kuchyňu, potrebné pracovné nástroje a s vervou sme sa pustili do práce. Rozdelili sme sa na viac skupín:
Hlavná úderná skupina sa zamerala na čistenie studne. Kým si Mišo s Lukášom nachystali potrebné veci ku kopaniu, Šňurka s Martinom a Brapim sa podujali prečerpať neminuté vápno, ktoré prichystali k spusteniu do studne. Na dne studni sa striedali bracho a Lukáš. Obsluhu navijáku mal pevne rukách Paľko a vodičské preukazy na fúriky mali Šňurka a Martin, pričom im Stano s Brapim robili závozníkov.
Druhú skupinu som tvoril ja spoločne s Alešom a našou úlohou bolo zakryť uložené podlážky Vysmiatý Alešna lešení. Bola to zaujímavá práca liepať sa na najvyššiu vežu po lešení na ktorom nie sú podlážky a ani žiadne rebríky. Podlážky sme zdárne zakryli a Aleš sa vrhol na natieranie skrutiek na žabách starým olejom. Po márnej snahe dostať olej na požadované miesto sme to vzdali a bez ujmy sme sa dostali na pevnú pôdu. Po krátkom oddychu nám pán riaditeľ nakázal zazimovať archeologickú sondu, kde sme zasypali odkopané murivo a tým ho uchránili ho pred zamrznutím.
Tretiu skupinu v zložení Veronika a Lucia sa venovala zberaniu suvenírov čo ostali po turistoch. Po vyčistení hradu od odpadkov sa vrhli na varenie obeda pre pracujúci ľud. K obedu sa podávala kapustová polievočka, ktorá príjemne zohriala organizmus v nie práve v najvľúdnejšom počasí.Triediči
Štvrtú logistickú skupinu tvorili Janka, Ľuboš a Zuzka ktorý u chobiho v chystali obložené chlebíčky na plánovanú oslavu získania hradu naším združením. O motorizovanú spojku sa staral Láďo zo Zlína, ktorému sa po jeho prvej nášteveakcie na hrade tak zapáčila naša partička, že od vtedy nevynechal ani jednu akciu ktorá sa na hrade konala a poctivo za nami chodil zo Zlína.
Okolo 17:00 nás poctili návštevou zástupcovia Lesného pozemkového spoločenstva s ktorými sme si pripili na naše vlastníctvo hradu, ktoré sme získali vďaka už spomínanému Lesnému pozemkovému spoločenstvu. Mala prísť aj pani starostka Lietavy, ktorá sa však ospravedlnila. Po krátkej oslave sme nás opustila polovička prítomných, my čo sme ostali sme si zakúrili v peterkách, dali sme si večeru vo forme obložených chlebíčkov, čo ostali s Sud na ceste k prezimovaniuoslavy a diskutovali sme až do noci.
V nedeľu ráno sme sa vrhli na čistenie studne už dosť početne oslabenej posádke hradu, kde na permoníkov sa hrali Lukáš s Ľubošom. Fúriky obsluhovali a kamene vláčili brácho, Martin a moja 100 kg maličkosť a ovládanie navijáku mal pevne rukach Chobi. Popri čistení studne sa nám podarilo zdárne spustit na dno cisterny už spomínané sudy s vápnom na prezimovanie. Okolo obeda sme sa spoločne s bráchom museli pobrať dole z hradu, pretože nás čakalo cez 200 km cesty.
Fotogaléria a video z akcie tu : Foto Video1 Video2
Správu napísal Archi, chyby opravil Šnurka


Oktober fest na Lietave
11. - 12. október 2008
Dňa 11. októbra 2008 začal na Lietave októbrový pracovný fest (teda víkend). Niktorí brigádnici prišli už v piatok večer, a pripravili kuchyňu a zázemie, aby mohol plynulo začať sobotný pracovný deň. V sobotu som prišiel na hrad prvou rannou várkou kedy som vyviezol ďalších brigádnikov. Po raňajkách a pracovnej porade sme sa rozčlenili do troch pracovných skupín. Prvá úderná štvorica: Stando, Miloš, Martin z Brezovej a ja – Šnúrka sme sa pobrali na dolný obranný múr pokračovať v murovaní kavern, druhá partia: Braňo, Lukáš, Palo a Vierka z Brezovej sa venovali cisterne, a Ľuboš s Marcelom z Karvinej a Jampiho partiou pracovali v objekte veže starej brány na murovaní špalety a špárovaní. Riaditeľ Ľubomír Chobot sa venoval pomocným prácam na cisterne a našu prvú partiu na dolnom obrannom múre zásoboval maltou, ktorú rýchlo pripravoval v „mašine“ – miešačke a dopravoval ju na korbe vozidla samuraj ku miestu zásahu – k dolnému obrannému múru, odkiaľ sme ju ďalej už nosili vo vedrách ku kavernám. Kameň na dolný obranný múr sme ťažili v závale už pradávno spadnutej časti tohoto múru.
Miznúca kaverna na dolnom obrannom múre
V cisterne druhá partia úspešne využívala nový systém navrhnutý Palom Jahôdkom. Použila sa lešenárska konštrukcia na umiestnenie motorového zdviháka s 30 metrovým lanom. Plošina na efektívnu dopravu kameňa na skládku bola vytvorená tiež z konštrukcie z lešenárskych trubiek. Do cisterny bolo spustené halogénové svetlo, ktoré poskytovalo pracovníkom dole dobrú viditeľnosť pri náročnej práci.
Na veži starej brány sa podarilo Ľubošovi obnoviť peknú ľavú špaletu do vchodu druhého poschodia a začať práce na druhej špalete.
Práca v hĺbke a aj vo výške
Večer sme práce ukončovali okolo po siedmej pretože potme sa robiť nedá... teda okrem cisterny, kde mali halogén. Po práci sme sa zišli vo veži starej brány kde sme besedovali a obdivovali krásnu mesačnú noc, keď celý hrad bol vo svite mesiaca okúzľujúci. Okolie hradu poskytovalo nádherný nočný výhľad, krajina navôkol bola osvietená ako v rozprávke.
nočná pohoda na hrade
Ďalšie pekné prekvapenie nám príroda pripravila na ráno, keď zahalila okolie pod hradom do hmly a my sme zhora obdivovali bielu perinu, v ktorej boli ponorené okolité dediny i mesto Žilina.
ranná panoráma na hrade
Práce sa začali veľmi skoro ráno keď Ľuboš začal pracovať na špalete, neskôr sa priadli do práce ďalší a čoskoro na nádvorí opäť hrkala miešačka a nad studňou zavýjal naviják. Pracovali sme opäť na tri partie, a každá podala skvelý výkon, za čo im v mene hradu ďakujeme. Poobede sme postupne ukončili práce, najedli sme sa pražených klobás a iných lahôdok, zbalili sme tábor, a presunuli sa do svojich bydlísk.
Hold, pracovný október fest na Lietavskom hrade bol úspešný, veď posúďte sami z fotografií a videa
Video z akcie tu: Video Video2
Správu včas podal Šnurka


WORKSHOP Č.3 PROJEKTU SPZ 2008 ( SPOZNAJME PROBLÉMY ZRÚCANÍN )
26.SEPTEMBRA – 28.SEPTEMBRA 2008
Pracovné stretnutia na hrade Lietava dosahujú vysokú úroveň vďaka profesionálnemu prístupu všetkých členov združenia na záchranu Lietavského hradu. Vykonávajú sa práce, ktoré sú porovnateľné s prácami profesionálnych firiem pracujúcich na záchrane historického muriva.
Dobrovoľníci spolupracujúci s odbornou verejnosťou sú nenahraditeľnou skupinou podieľajúcou sa na záchrane kultúrneho dedičstva, ktorá šetrí neuveriteľné množstvo finančných prostriedkov a zároveň prácu poľudšťuje.
Tak to bolo aj na akcii v posledný septembrový týždeň, kedy sa v areáli hradu Lietava zišli členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu ku ktorým sa pripojili aj nový dobrovoľníci z celého Slovenska ako i Českej republiky. Pracovalo sa na viacerých úsekoch hradu, kde prebiehali ukážky pracovných postupov smerujúcich ku konzervácii a obnove danej hradnej lokality.
Prvá skupina pod vedením Jaroslava Miterpacha a Stanislava Kasáka pracovala na Dolnom obrannom múre, kde sa nachádza veľká kaverna, ktorá narúša statiku daného úseku. Počas tohto víkendu bola domurovaná veľká časť múru v objeme cca 2m3. Na odstraňovaní poruchy sa podieľali aj noví dobrovoľníci, ktorí sa pod vedením skúsených hradárov realizovali na postupnom odstraňovaní formou murovania muriva.
Druhá skupina pod vedením Aleša Hofereka a Ivana Barcíka prevádzala ukážkovú konzerváciu na južnom exteriéry Hlavného paláca. Práca bola veľmi náročná, pretože prebiehala tak v cca 12 metrovej výške na lešení. Materiál ako kameň a vápenná malta sa expedovala náročným kladkovým systémom až na najvyššie poschodie veže lešenia. Táto práca si vyžadovala nielen dôkladnú prípravu, ale aj dobrovoľníci pridelený na tento úsek museli byť zaškolený profesionálnym výškovým pracovníkom.
Tretia skupina pod vedením Ľuboša Krepla a Ľubomíra Chobota pracovala na konzervácii a statickom zabezpečení JV steny Veže starej brány. Tam sa dobrovoľníci zoznamovali so špárovacou technikou, ktorá spočívala v doplnení ložnej malty späť medzi kamene za pomoci špárovačky a kelne. Používala sa výhradne vápenná malta, ktorej povrch bol po zásahu zdrsnený, očistený a hlavne bola nová malta patinovaná.
V sobotu podvečer sme nainštalovali na stredný obranný múr plátno, kde sme vo večerných hodinách premietali pomocou dataprojektora prednášku na tému : Spoznajme problémy zrúcanín hradov východného Slovenska. Premietanie sa stretlo s pozitívnym veľkým ohlasom všetkých účastníkov Workshopu.
Akcia dopadla výborne, spravil sa veľký kus práce a všetci účastníci akcie odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce, ktorá pomohla pri záchrane Lietavského hradu. Všetkým účastníkom akcie bola zabezpečená strava, ubytovanie buď priamo na hrade, alebo v penzióne a boli preplatené taktiež aj cestovné náklady. Všetkým ľuďom zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia tohto typu.
WORKSHOP PROJEKTU SPZ 2008 BOL FINANČNE PODPORENÝ :
MINISTERSTVOM KULTÚRY SR - OBNOVME SI SVOJ DOM 2008
NADÁCIOU PONTIS a T-MOBILE
Fotogaléria z akcie tu: Obranný múr, Donjon, VSB, Premietanie, Ostatné
Správu spísal Ľubomír Chobot


August NA Hrade
4.augusta-6.augusta 2008
Mesiac august sa začal tým že sme zareagovali na verejnú výzvu „hrad Šariš potrebuje pomôcť“ a tak sme sa tam my partia hradárov z Lietavského hradu vybrali 4.- 6. augusta 2008 a niečo tam pomohli pomurovať a zároveň spoznať tento hrad. Bolo fajn, je to pekné miesto, pekný kraj kde sa raz určite ešte raz vrátime, keď bude viacej času.
Fotogaléria a video z akcie tu: Foto a Video

9.augusta-10.augusta 2008
Cez víkend 9-10. augusta sme vyviezli na hrad hranoly, foršne a laty tretieho poschodia Veže starej brány ( VSB ) a následne sme toto poschodie osadili do pôvodných káps tejto veže. Drevené konštrukcie vyrobila, pripravila a spoločne s nami osadila profesionálna firma Ľubomír Súľovský z Lietavy, ktorému touto cestou ďakujeme a zároveň ho pozdravujeme.
Práca na 3 poschodí veže starej brány
Fotogaléria z akcie tu: Foto

14.augusta-21.augusta 2008 Workshop č.2 v rámci projektu SPZ 2008
Stretnutie dobrovoľníkov a profesionálov v oblasti torzálnej architektúry sa uskutočnilo priamo v historickom areáli hradu Lietava. Počet záujemcov nás milo prekvapil, pretože v hlavný deň sobotu pracovalo na vytipovaných úsekoch hradu 35 dobrovoľníkov zaujímajúcich sa o riešenie záchrany hradnej fortifikačnej oblasti. Pre všetkých zúčastnených bolo zabezpečené ubytovanie, strava ako aj preplatenie cestovných nákladov.

 1. skupina pod vedením pána Kasáka a Mitterpacha Dolný obranný múr akias múr nárekovmurovala na Dolnom obrannom múre – „múre nárekov“, kde do kaverny dobrovoľníci z Brekovského hradu vrátili nejaký ten kubík kamennej hmoty, ktorý stabilizačne dobre vplýva na stav daného úseku. Zároveň sa tam aj triedil kameň, ktorý sa expedoval k miestu zásahu.
 2. skupina pod vedením Richarda Kontoša čistila areál hradu od náletovej vegetácie, ktorá sa neúprosne zažiera do areálu hradu a je nutné ju každoročne likvidovať. Zvlášť nebezpečné sú dreviny rastúce na korunách múrov, pretože ich stabilizačne svojimi koreňmi oslabujú. Do budúcnosti by bolo potrebné skontaktovať sa so špecializovanou firmou, ktorá sa zaoberá pesticídnym postrekom na likvidáciu vegetácie a odskúšať účinok tohto systému v praxi, ako to bude v areáli hradu fungovať.
 3. skupina pod vedením Radoslava Nováka a špecializovanej firmyStavba lešenia na hlavnej veži - Donjone na stavbu lešenia, začala so stavbou lešenia na južnom exteriéri hlavnej veže – Donjonu. Tam sa od pondelka 18. augusta začala konzervácia a statické zabezpečenie na tomto veľmi problémovom úseku. Práce v prvej fáze sa zamerali na havarijné odstránenie stavu nebezpečia pred pádom kameňov a až následne sa začala klasická konzervačná činnosť.
 4. skupina pod vedením Aleša Hoferka pracovala na murovaní okenného otvoru Dymníka, kde sa vymuroval prah a špaleta bývalého okna budovy stredného paláca. Na tomto úseku pracovali dobrovoľníci zo Šarišského hradu, ktorí sa prišli tak ako hradári z Brekovského hradu zaškoliť do tajov murovacej a konzervačnej techniky.
 5. skupina pod vedením Paľa Jahôdku dolovala - ťažila v Podkovitej veži piesok, ktorý sa následne používal na výrobu horúcej malty, ktorá sa následne expedovala na práce pri konzervácii Hlavnej veže – Donjonu.
Akcia splnila svoj cieľ, ktorý bol taký, aby si hradní dobrovoľníciDiskusia pri dymníku priamo v praxi odskúšali odstraňovanie havarijného stavu hradu a tým spoznali problémy zrúcanín. Problémy hradných zrúcanín sú vo väčšine prípadov rovnaké ( kaverny, porušené klenby, zvetrané korunky hradieb ) a odstraňovanie týchto problémov nie je jednoduché. Preto je dobré, keď sa na hrade, kde už techniku opráv zrúcanín poznajú, stretnú nadšenci – dobrovoľníci s odborníkmi, ktorý ich zaškolia, aby ich práca v budúcnosti mala svoj náležitý efekt.
Projekt SPZ 2008 bol finančne podporený MK SR v grantovom programe Obnovme si svoj dom 2008
Fotogaléria z akcie tu: Foto

od 18. augusta 2008 Archeologický výskum
Archeologický výskum prebieha na Lietavskom hrade od 18. augusta. Podstatou tohto výskumu je zistiť aké bolo napojenie objektov Veže starej brány ( VSB ) a Polkruhovej flankovacej bašty. Je pravdepodobné že sa medzi týmito objektmi nachádzala vstupná bránka a keďže potrebujeme staticky zabezpečiť vypadnuté nárožie VSB, tak z toho dôvodu je potrebný daný archeologický výskum dokončiť a následne vymurovať podporné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu VSB.
Archeologický výskum
Fotogaléria z akcie tu: Foto

21.augusta-23.augusta 2008 Team Hewlett Packard na hrade
Zamestnanci Hewlett-Packard pomáhali od 21. do 23. augusta 2008 pri záchrane a archeologickom výskume zrúcaniny Lietavského hradu. Podujatie organizovalo miestne Združenie na záchranu hradu Lietava a Slovenský skauting v rámci projektu Odklínanie hradov.
Osemnásť zamestnancov firmy pracovalo na výkopoch archeologických sond, v ktorých sa identifikovalo pôvodné Oddychové posedenie zamestnancov firmy HPnapojenie hradných múrov. Časť pracovníkov preosievala piesok, ktorý bude stavebným materiálom na domurovanie múrov, iní odstraňovali náletovú zeleň v areáli hradu. Archeologické sondy odhalili aj rôzne zaujímavosti, napríklad dve mince z obdobia proti habsburských povstaní zo začiatku 18. storočia.
„Je dôležité, aby firma, ktorá pôsobí na trhu, bola prínosom pre spoločnosť aj takýmto typom pomoci. Je to pre nás zároveň spôsob aktívneho oddychu a dobrý relax,“ vyhlásil Jozef Hanzel z firmy. „Dobrovoľníci z firmy sa zapojili s veľkým nasadením a srdcom. Boli sme milo prekvapení, že ľudia, ktorí bežne nepracujú manuálne, urobili takýto kus práce,“ vyjadril sa s uznaním Ľubomír Chobot, riaditeľ miestneho Združenia na záchranu hradu Lietava, ktorého hlavným cieľom je zakonzervovať a zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby ho bolo možné využívať ako turistickú atrakciu a zdroj poznania našej minulosti.
Odborný dozor nad prácami zabezpečoval Michal Šimkovic zo Zvolena, odborník na pamiatkový a archeologický výskum stredovekej architektúry.Dievčatá s HP sa nedali zahambit Lietavský hrad je podľa pamiatkárov vzorovým príkladom, kde je najlepšie vidieť výsledky záchranných prác, ktoré realizujú občianske združenia. „Podobné brigády sú nevyhnutným krokom na dlhej ceste, ktorá vedie k záchrane našich hradov,“ vysvetľuje Michal Šimkovic, ktorý vedie projekt Odklínanie hradov. Slovenský skauting si v ňom od leta 2004 zobral pod patronát okrem Lietavského hradu aj ďalších 7 hradov na západnom a od januára 2007 aj 5 hradov na východnom Slovensku.
Fotogaléria z akcie tu: Foto

19. augusta - 23.augusta 2008 Začiatok konzervačných prác na Hlavnej veže – Donjonu
Od 19. augusta sme začali s konzerváciou a statickým zabezpečením južného exteriéru hlavnej veže – Donjonu . Na začiatku sa práce rozdelili do Náš pracovitý Martin pri obnove štrbinného oknadvoch skupín.
Martin Pertuj z Klobouk /náš najšikovnejší murár s veľkým M/ začal s opravou štrbinového okna v interiéri prvého poschodia hlavnej veže. Martin domuroval obe špalety okna a spravil preklad nad oknom. Zatiaľ, čo Aleš s Mišom vyplnili kavernu v päte exteriéru veže a neskôr prešpárovali murivo južnej steny.
Po dokončení týchto prác Martin začal s premúrovaním korunky, kým zatiaľ Aleš obnovoval okenný otvor tretieho poschodia, ktoré dostalo novú klenbičku. Po obnovení okna sa Aleš pripojil k Martinovi a spoločne pracovali na korunke južnej steny, kde potiahli líc z exteriéru na úroveň vnútorného líca.Treba spomenúť, že prácu na korunke veže nám znepríjemňovali lietajúce mravce, ktoré sa práve rojili pri korunke.
O neustály prísun materiálu k šikovným majstrom sa Uf vytiahnúť materiál tam hore je riadná fuškavýborne postarali a aj zapotili Michal a Peter z Brezna, ktorí miešali maltu a ťahali ju spoločne s kamením na transportný medzistupeň. Na medzistupni sa nachádzal Lukáško, ktorý ďalej ťahal materiál až k samému vrcholu veže. Na vrchu som stál ja a už som podával veci potrebné pre oboch murárov. V priebehu akcie párkrát distribučnú sieť materiálu doplnil Paľo, Ľuboš a na konci sa pripojil Johny.
Samozrejme musíme spomenúť aj Veroniku, ktorá sa ujala kuchyne a starala sa o plné bruchá všetkých zúčastnených. Veronikinu neprítomnosť bravúrne zachránila a naše bruchá naplnila a v našej spoAleš pracujúci a pritom stojací iba na lešenárskej trubkeločnosti meniny oslávila Sunny – Jenny.
Týmto zásahom sa výrazne pomohlo k stabilite daného hradného úseku. Práce na veži budú pokračovať aj v nasledujúcom období, kedy sa ešte v niekoľkých etapách dokončí južná stena Donjonu. Práce na takomto objekte si vyžadujú minimálne dve sezóny strávené pri celkovom zabezpečení najvzácnejšieho a najstaršieho objektu hradu, ktorý by mal byť v budúcnosti prestrešený podľa plánovaného architektonického plánu zastrešenia.
Fotogaléria z akcie tu: zatial ešte nieje,ale bude
Správy za mesiac August napísal Chobi, Archi doplnil správu z akcie na Donjone


JÚL NA Hrade
01.júla-31.júla 2008
Mesiac Júl 2008 sa niesol v pracovne -oddychovej atmosfére pretože začiatkom mesiaca 5. júla sme spoločne so skupinou Dračieho rádu z Trnavy zorganizovali v sedle pod hradom IV.ročník Lietavských hradných slávností. ( LHS 2008 ) Akciu finančne podporila aj Nadácia Poids a T- Mobile za čo im na tomto mieste verejne ďakujeme.
bitka a tanec
Fotogaléria z akcie tu: Foto

Druhá skupina pod vedením Rada Nováka pracovala na konzervácii a statickom odstraňovaní objektov Piatej a Šiestej brány, kde sa práce zameriavali na domurovaní a prešpárovaní daných objektov. Zároveň sme vymurovali múr na pravej strane pred Šiestou bránou v mieste napojenia na bývalý drevený most spájajúci Šiestu bránu s Gotickou bránou. Toto murivo bolo staticky v šmyku a očakávalo sa jeho zrútenie. Našťastie bolo toto miesto včas zachytené a tým pádom aj staticky zabezpečené.

Pracovnici Šňurka a Rado
Fotogaléria z akcie tu: Foto

Z dôvodu plánovaného založenia listu vlastníctva na stavbu Lietavského hradu, firma Syko s.r.o. zamerala 25. júla 2008 obvod pamiatky za účelom vyhotovenia jej geometrického plánu. Hrad, tak po 255 rokoch od svojho zániku, by mal za určitý krátky čas, zase opäť oficiálne existovať a mal by byť zapísaný v katastrálnej mape ako stredoveká stavba.
Fotogaléria z akcie tu: Foto
V našom depozite ZnZLH ( Združenia na záchranu Lietavského hradu ) sa od júla nachádza neznáma kachlová pec. Táto pec bola odsúdená na zánik, no my sme to nedovolili a premiestnili sme ju na bezpečné miesto. Dnes sú všetky časti vyčistené a pobalené tak, aby raz možno mohla uzrieť svetlo sveta opäť vo svojej kráse. (všetko je raz možné, len sa musí chcieť )
Kachlica a dvierka
Fotogaléria z akcie tu: Foto

Správy za mesiac Júl napísal Chobi


WORKSHOP PROJEKTU SPZ 2008 ( SPOZNAJME PROBLÉMY ZRÚCANÍN 2008)
20 júna-23.júna 2008
V piatok ráno bolo rušno už od 7.00 hodiny, lebo mi oznámilidovozcovia firmy Aquagroup s.r.o. - výrobcovia minerálnej vody Maštinská z Poltára (náš sponzor pitného režimu 2006,2007), že nás budú sponzorovať aj tejto rok, a že mi cca o pol ôsmej ráno dovezú do Lietavy paletu minerálky Keďže som práve končil nočnú zmenu, robil na akciu nákupy v nemenovanom hypermarkete a mal som vyzdvihnúť v Bánovej legendárneho Enza s Kačenou, tak som rozmýšľal ako to moja Škoda 125 bude stíhať byť v daný čas na danom mieste. Avšak s jemným meškaním sme do 8.00 hodiny mali paletu minerálky už šťastlivo vyloženú v garáži Lietavy 222.
Nasledoval oddych vo forme raňajok a rannej kávy, po ktorom sme naložili na korbu Samuraja 4x4 desať bás minerálky a prázdne bandasky a vyrazili sme do miestnej časti Lietava pod Mraznice, kde vyteká z pod skaly bezplatný zdroj pitnej horskej vody, ktorú používame na varenie, ako aj na umývanie.. Naplnili sme bandasky vzácnou tekutinou a vyrazili sme smer Lietavský hrad. Cestou sme nahlas rozmýšľali ako by bolo dobré, keby už niekto na hrade bol, aby sme všetku tú vodu nemuseli vláčiť a zamykať na I. poschodí Veže starej brány (VSB).
Na naše milé prekvapenie v prízemStanov relax na múre nárekov(spodný obranný múr)í Veže starej brány už bola Katka – dobrovoľníčka z Považsko-Bystrického hradu, ktorá sa ochotne ujala úlohy zabezpečenia priestoru prízemia na sfunkčnení kuchynského stavu a zároveň aj reprezentačného za účelom propagácie projektu SPZ 2008, ktorý finančne podporilo MK SR v programe Obnovme si svoj dom.
Po vyložení minerálky do prízemia veže, sme tam taktiež premiestnili všetky potrebné veci hradného života zo zamknutého I. poschodia VSB. Taktiež sme do priestoru pred vstupom na I. poschodie VSB (Priestor Kostkovej prístavby) umiestnili sud na umývanie pre dobrovoľníkov, ktorý sme naplnili čistou vodou. Do tohto priestoru, ktorý sme zároveň oddelili od turistov, sme vyložili : miešačku, fúriky, kalfasy, rebríky, lešenie a tým sme uvoľnili priestor I. poschodia pre možnosť ubytovania dobrovoľníkov.
Po návrate do dediny sme naložiliPalo zastupujúci kuchára, ktorý neprišiel druhú várku do terénneho vozidla ZnZLH, ktorá pozostávala z potravín, krovinorezu, ďalšej pitnej vody a plynových bômb potrebných na varenie potravy, čaju či kávy pre účastníkov Workshopu SPZ 2008. Po konečnej príprave-úprave priestoru hradu sme sa vrátili do dediny, kde sa už začali schádzať ďalší dobrovoľníci. Niektorý sa hneď ubytovali v dedine Lietava, no ale väčšina postupne odchádzala smer areál hradu Lietava. Večer pri fakľovom osvetlení sme účastníkom akcie vysvetlili, ako bude prebiehať celovíkendová akcia a čo je jej hlavným zmyslom.
V sobotu ráno po raňajkách, káve či dobrom čaji sme všetkých účastníkov rozdelili do skupín, kde sa dobrovoľníci – nováčikovia zoznámili s pracovnými postupmi a zásadami, ktoré sú potrebné ovládať pri konzervácii hradu. Pracovalo sa na týchto objektoch - priestoroch hradu :

 1. Dolný obranný múr: Objekt má mnoho statických problémov (kaverny narúšajúce murivo), ktoré ZnZLH postupne odstraňuje už od roku 2004. Taktiež na tejto akcii sa murovalo na veľkej kaverne tohto múru.
 2. Dolné západné nádvorie: Tento priestor bolo potrebné vyčistiť od náletovej vegetácie a kameňa voľne sa povaľujúceho po celom nádvorí. Z kameňov sme vytvorili kopy – skládky kameňa, takže priestor bolo možné začať bez problémov vykosiť. Náletové dreviny sme začali taktiež odstraňovať no celkové vyčistenie musí byť ešte dokončené.
 3. Piata brána: Práce na na 5 a 6 bráneObjekt prechádza rekonštrukčnými prácami od roku 2003 a ak všetko dopadne tak ako má tento rok koncom júla by mal byť objekt celkovo zakonzervovaný. Práce počas tohto víkendu boli zamerané na obnovu klenby vstupného otvoru z piatej do šiestej brány. Klenba bola úspešne zaklenutá a nad ňou sa podarilo vymurovať pár dôležitých riadkov kameňa. Druhá partia robila na konzervácii východného múru Piatej brány, ktorého už len malé torzo bolo značne zdeštruované a počas tejto akcie sa podarilo tento úsek na 80% zakonzervovať. Zároveň sa ďalšia partia sa venovala oprave pokrytia brány nopovou fóliou, ktorá bola upravená do žiadanej podoby.
 4. Šiesta brána: Pokračovalo sa v konzervovaní a zatrávňovaní koruny brány. V prízemí brány bol opäť osadený-zamurovaný chýbajúci pravý portál brány, ktorý úspešne opracoval priamo na nádvorí hradu kamenár aj so svojimi pomocníkmi.
 5. Hlavné nádvorie – nádvorie stredného hradu zo studňou: Na tomto nádvorí prebiehali práce typu – výroba malty, varenie gulášu a časť dobrovoľníkov sa venovala povrchovému zberu kameňa z priestoru pod skalou runového písma na ktorom stojí Hlavná veža – donjon, ktorej I. etapa konzervácie by mala začať v mesiaci august 2008.
Počas práce sme neustále konzultovali s novými dobrovoľníkmi,Novoveký kamenník Zdeno s učňom Braňom ktorým sa vysvetľovali pracovné postupy a zásady, takže každý účastník tejto akcie mal skvelú možnosť „Spoznať problémy zrúcanín“. Nechýbalo ani teplé jedlo, ktoré sme zabezpečili vo forme gulášu a vo večerných hodinách sme zas grilovali a diskutovali o téme záchrany hradných torzálnych objektoch. Zároveň nám večer pán Aleš Hoferek vysvetlil, prečo a z akého dôvodu vznikol vôbec projekt SPZ 2008 ( Spoznajme problémy zrúcanín 2008). Výstupom celého projektu má byť zborník, ktorý bude zachytávať - mapovať hradné lokality kde sa pracovalo, pracuje, alebo bude pracovať v najbližšom období.
V nedeľu po raňajšom občerstvení sme sa vrátili k rozrobenej práci na svojich úsekoch, kde sme spočinuli do obeda,Aldové maximálne sústredenie na prácu kedy sa účastníci Workshopu postupne začali rozchádzať do svojich domovov. Skalní zo ZnZLH pokračovali v práci tak cca do 15.00 hodiny, kedy sme začali baliť tábor, poľnú kuchyňu a postupne sme zvážali nepotrebné veci do dediny. Po uprataní hradného areálu sme vyrazili do našej domovskej krčmy Garáž, kde sme si dali zaslúženú kofolu či pivo, lebo akcia dopadla výborne a urobilo sa mnoho práce aj vďaka tomuto stretnutiu.
Správu spísal Ľubomír Chobot
Fotogaléria z akcie tu: Foto

Ako sa na medzinÁrodnÝ deŇ detÍ Čerti Ženili
31 mája-1.júna 2008
Po dlhom pracovnom týždni sme sa opäť stretli na Lietave. Tento víkend sa opäť zišla tradičná hradná posádka: Rado z MT, Ľuboš a Zuzka z MT, Lukáš, Šnúrek, Borka z Lietavy a Borka z KE i riaditeľ Chobot i Vlado Peťo s posilou. Na hrad sme prišli už v piatok, nočným výstupom krátko po polnoci. Noc bola príjemná a teplá, a z čistej nočnej oblohy sme veštili pekný úpek na sobotu.
lešenári
Naše tušenie bolo správne, lebo ráno sme sa zobudili na skoré slnko, ktoré nás rýchlo vytiahlo zo spacákov. Po krátkej porade pri raňajkách sme sa rozdelili na pracovné tímy. Ostrieľaný lešenár Rado so Šnúrkou a vodováhou predĺžili lešenie smerom do čela piatej brány, aby bol umožnený prístup k zadnému čelu klenby nad veľkou piatou bránou. Po dokončení tejto časti lešenia prišiel nečakane Vlado Peťo s posilou, ktorý sa priradili k tímu lešenárov.Keď Barborka preškárovala svoj úsek, s radom sme rozobrali hornú časť lešenia a trubky použili na stavbu ďalšieho úseku
pohľad zhora na Barborku
Šnúrka sa presunul ku Barborke z KE a špárovali nad vstupom do šiestej brány strednú časť pôvodného muriva nad kapsami po trámoch. Za touto stenou Rado z MT a prišelý Vlado Peťo stavali lešenie do výšky, až vyše koruny celého objektu, šnurka v akciina dosah ku vonkajšej kaverne päty hlavnej veže.Luboš sa venoval konzervácii zadného čela klenby piatej brány. Klenuté murivo bolo v zlom stave, klenáky sedeli na sebe bez malty, zhora boli obnažené, zatekala do nich voda, a v blízkej dobe by bez ozdravujúceho zásahu isto vypadli.
Maltér (teda maltu) a kameň (šuter) sme dopravovali z prízemia piatej brány kladkou až hore na lešenie.Zuzana sa venovala hradnej kuchyni a turistom, ktorým poskytovala informácie a predávala propagačné materiály združenia.Slnko sa svojou silou nedalo zahanbiť počas celého doobedia, ale úpek nám odhodlanie a silu neubral.Po krátkej obednej pauze však prišiel nad hrad silný opar, a postupne sa slnko schovalo. Podvečer prišiel na hrad aj Lukáš, a zapojil sa do prác k Ľubošovi na lešenie ku klenbe. Pracovali sme až do neskorého večera Lukáš s Ľubošom dokonca až takmer do 22.00 ! Tma im nevadila, a podľa ich vtipnej poznámky, majú nočné videnie trénované z čistenia cisterny.
Večer na hrad zavítala partia z Lietavy, kapelníci, ktorí sa utáborili na Pravouhlom bastióne, kde zuzanka vítanáštevníkov, alebo chyta bronz?si zaumienili vychutnať romantiku noci pri ohni a pod jasnou oblohou. Postupne sme sa povytrácali do spacákov prespať do rána... Keď tu zrazu o pol piatej nad ránom nás zo snov prebral silný vietor smerujúci od Žiliny. Vietor prihnal ťažké modrasté mraky, ktoré nás zasypali vodopádom vody. Beda bola tým, ktorí neboli schovaní pod strechou, či pod stanom! Azda sa i čerti i parom ženil, pretože toľko bleskov a hromov sťa by čerti z mažiaru strieľali, som ešte počas tak krátkej prietrže nevidel. Hromy bolo počuť čoraz bližšie a bližšie, dokonca som začul aj pád niekoľkých kameňov, z múrov! Ako prišlo, tak asi aj po pol hodinke svadba čertov ustala. Premoknutí táboristi sa pred dažďom schovali v kuchyni starej brány.
Ráno nás opäť prebralo silné slnko, a hrôzostrašná nočná motorový riaditeľpolhodina plná hromov a bleskov by sa mi azda zdala ako sen, nebyť toho, že ostatní ju prežili tiež.Po raňajkách sme opäť vyliezli na lešenia, a pokračovali v práci. Chobi doviezol na hrad benzínovu dvojtaktnú strunovú kosačku a pustil sa do kosenia nádvoria. Zuzka mu asistovala a hrabala pokosenú trávu na kopy. Presekali sme aj zárodky kríkov na nádvorí. Upratali sme priestor aj okolo ohniska.Rado na vrchole lešenia sa už dostal ku premurovaniu koruny muriva šiestej brány nad rondlom.
Nepekný úpek pokračoval až do popoludnia, keď mierne zašlo slnko.. ale to sme už ukončovali práce, zvážali tábor do dediny, a v hospode doplnili stratené tekutiny chladenou kofolou.
Správu spísal Šnúrka alias Heretik

Ohradenie cisterny a prÍpravnÉ prÁce na 5-6.brÁne
17-18.mája 2008
Cisterna na hrade lietava má dnes hĺbku 8m, čo začína byť veľmi nebezpečná diera pre akéhokoľvek živého tvora, ktorý by sa mohol zrútiť na jej skalné dno. Preto sme sa rozhodli labilný drevený šesťročný poklop vymeniť za niečo nové, bezpečné a zároveň zaujímavé.
Od vlastníka pozemku hradu Pozemkového spoločenstva lesného sme minulýpracanti rok dostali dvevenú guľatinu - suchých smrekových stromov, ktoré sme začiatkom roka zviezli do firmy pána Ľubomíra Súľovského, ktorý je špecialistom na drevené nielen historické konštrukcie. Táto firma má bohaté skúsenosti a má všetky potrebné stroje, ktoré sú potrebné na výrobu kvalitných drevených výrobkov. Majiteľ firmy pán Súľovský je zároveň fanúšikom hradu ako aj nášho združenia a neraz nám už pomohol, poradil pokiaľ sa jednalo o výrobky z dreva.
Využili sme teda jeho skúsenosti a požiadali ho o výrobu dreveného ohradenia cisterny, ktoré by bolo praktické, vkusné a zároveň bezpečné. Z drevených guľatín vyrobil drevené trámy o hrúbke 14cm, ktoré opracoval do takého štádia, že drevené konštrukcie ohradenia mali imidž starých drevených hranolov. Konštukcia bola v jeho firme predpripravená a na hrade sme už len skladali dané ohradenie ako skladačku.
Sobotné ráno sa začalo o 7.30 hodine, kedy sme začali nakladať drevenú konštrukciu ohradenia, ako aj drevené polguľáče do prívesného vozíka, ktorý sme zapojili za nášho Samuraja Suzuki 4x4, ktorý okolo 9 hodine doviezol materiál, majstrov a mňa na hlavné nádvorie Lietavského hradu. dôsledné plánovanieTam sme začali s prípravnou činnosťou a tak okolo 10 hodiny sme začali postupne skladať, tmeliť a lepiť do hromady celú budúcu drevenú ohradu cisterny. Práce bolo s tým neúrekom,no na hrad postupne prišli aj ostatní členovia nášho združenia : Palo, Stano, Rado a Šnúrka a tak sme úspešne okolo cca 15 hodiny osadili konštrukciu do skalného výseku. Potom sa konštrukcia natrela prípravkom Bochemit ( proti plesniam atď ) a po obsušení sme nariedili šedú farbu vodoriediteľnú a s ňou sme celú konštrukciu natreli. Farbu sme nariedili v pomere viac vody ako farby a to z dôvodu toho, že sme chceli zachovať výrazné črty dreva. Po obsušení sme do vnútra ohrady boli nútení pripevniť oplotenie výšky 1m z dôvodu bezpečnosti detí, ktoré sa radi pohybujú po areáli hradu. Pletivo bude schované za drevenými krížmi, ktoré budú dodatočne doplnené po ich výrobe a opracovaní. Na vrch dreveného ohradenia dáme buď mrežu, alebo drevený poklop. V budúcnosti dáme vypracovať profesionálny projekt ohradenia a zastrešenia cisterny – studne, ale až po jej dočistení.
Na hrad prišla aj naša archeologička, aby zhodnotila postup prác na čisteníohrada pred dokončením cisterny – momentálne už studne a zatiaľ zastavila čistenie priestoru. V čistení studne sa bude pokračovať až po vyhodnotení a zhodnotení momentálneho stavu cisterny – studne. Predpokladané pokračovanie čistenia priestoru bude v mesiaci október 2008 kedy už nebudeme murovať na hradných objektoch, ktoré potrebujú našu pomoc momentálne viac ako samotná cisterna. Partia Rado Novák a Šnúrka Jaroslav pracovali na stavbe lešenia medzi objektami 5-6. brány.
V nedeľu na hrade zostali už len dvaja dobrovoľníci Rado a Šnurka, ktorí dostavali lešenie a pripravili drevený ramenát potrebný na obnovu časti klenby vstupu z piatej brány do priestoru šiestej brány. Práce ukončili o 18. hodine, kedy sa presunuli do svojích domovov.
Správu spísal Ľubomír Chobot
Fotogaléria z akcie tu: Foto1 a Foto2

VÍkendovÉ stretnutie - IV. Etapa Čistenia hradnej cisterny
10.– 11. mája 2008
V sobotu sme sa na hrade stretli v zaujímavej zostave: Braňo, Lukáš, Palo, Jofo, Ičo, Barbora - Bebe a Šnúrka. Scenár už bol tradičný – ráno sme urýchlene vybalili tábor, už ošumelý zdvihák PROMA sme nainštalovali nad studňu a zakúrili sme pod kotol (pre porozumenie - nakopli sme agregát) a pustili sa do čistenia sutiny a kamenia z cisterny. Braňo a Lukáš pracovali dolu v cisterne a Palo, Jofo, Ičo a ja Šnúrka sme boli hore – kde sme odvážali sutinu a kameň na úložné miesto. Barborka dostala pracovnú úlohu, do ktorej už však bola zaučená z predošlej brigády - špárovala murivo na strednom obrannom múre. Popri práci sme zalievali priebežne aj maltové hroble, v ktorých je horúca malta pozostávajúca z kusového vápna, ktoré sa hasí priamom v piesku.
Počasie bolo prekrásne, príjemné a na hrade sa ukázalo mnoho turistov. Zaujímali sa o naše aktivity, prezerali si našu informačnú tabuľu o hrade a niektorí si opekali (napriek hučiacemu agregátu). Práce sme ukončili okolo šiestej hodiny, keď sme vypratali celé dno cisterny. Uprostred cisternovej miestnosti sa však nachádza tajomný štvorcový otvor, ktorý je zavalený sutinou a nad ňou visí veľký otáznik. Čo tam bude? Studňa (podľa historických prameňov), alebo len ďalšia časť cisterny?
Práce sme teda prerušili a po telefonickej diskusii s riaditeľom Ľubom Chobotom sme si ozrejmili aký bude ďalší postup prác, ktorý určila archeológička. Bol nám potvrdený výkop otvoru v polovičnom profile. To už však bola úloha, ktorú sme začali až v ďalší nasledujúci deň. Večer pri ohni bol príjemný, romantický, obloha bola čistá a jasná, pofukoval vetrík a my sme si pri tom opiekli večer klobásky a zapili ich lahodným červeným vínom.
Nedeľa ráno na hrade bolo slnečné a prví turisti boli na hrade už okolo ôsmej hodiny. Tak sme neotáľali a vyliezli zo spacákov, rýchlo sa najedli, vykonali rannú očistu a zas sme sa presunuli ku hradnej cisterne a začali opäť pracovať na jej čistení od sute a kameňa. Pracovali sme na polovičnom odkryve zasypaného štvorcového otvoru, ktorý sa nachádza na dne miestnosti cisterny.
Turistov bolo opäť mnoho, pokojne relaxovali na hrade, akoby im ani nevadilo zavýjanie lanového zdviháka a pufkanie agregátu. Na hrad zavítal aj pán Lučančin, pamätník a obdivovateľ hradu Lietavy, ktorý niektorým turistom urobil prehliadku po hrade. Kopanie polovičného profilu v studni bolo náročné, a Braňo s Lukášom začistili otvor v polovičnom profile na hĺbku asi cca 1,8 m. Potom sme práce prerušili, pretože suť z druhej polovici profilu by sa sypala do už vyčistenej časti. Teraz cisterna / studňa počká na príchod archeologičky, ktorá zhodnotí a určí ďalší postup prác.
Správu spísal Šnúrka alias Heretik
Video z akcie tu: http://www.youtube.com/watch?v=u9sLEwhV4Fk
Fotogaléria z akcie tu: http://lietava.rajce.idnes.cz/Majova_IV.Etapa_cistenia_cisterny/

Oslava sviatku prÁce prÁcou na hrade
1.– 4. mája 2008
Píše sa 1. máj roku pána 2008. Je 10:30 drozdeľuj a panuj, alias riadieľ pri prácioobeda a práve sme dorazili do Lietavy ja (Rado z MT), Šnúrka, Ľuboš z MT a Zuzana. Rýchlo nakladáme batohy na samuraja, máme krátku zastávku v potravinách a prášime na hrad. Tu nás už očakávajú ďalší dvaja členovia : Lukáško a Stano Kasák ( Hasák ). Po slávnostnom uvítacom prípitku si delíme prácu a zahajujeme činnosť. Len Šnúrka nás opúšťa a vracia sa do dediny pomáhať vyrobiť nové lešenárske dlážky s Chobim...
Lukáš, Ľuboš, Palo a Stano si chystajú „nádobíčko“ na pokračovanie v čistení cisterny a ja si pripravujem pracovisko na objekte 6. brány. Počasie nieje celkom 100%-né, ale je celkom príjemne a dá sa nerušene pracovať. Okolo obeda sa ešte objavuje na hrade Betonár z Lednického panstva, ktorý sa pridáva k partii „čističov“. Ja, keďže som mal maltu zarobenú ešte spred dvoch týždňov, mohol som sa rovno pustiť do práce na konzervácii 6.brány. Občas mi chalani doniesli nejaký materiál, takže to šlo v pohode. Poobede sa už objavil aj Šnúrek a pokračovali sme spoločne. Večer ako tradične sme zasadli do hradnej kuchyne, navečerali sa a debatili ohrade asi do 22:30.
Piatkové ráno. Celý deň pred nami a všetci v plnej sile! Agregát si veselo odfukuje na nádvorí pri napájaní navyjáka nad cisternou a my so Šňúrečkom pracujeme na 6. bráne. Straší tuspokojny rado s maltou a nadobičkom na lešení lešenie ešte od vlaňajška, takže máme čo robiť, aby sme práce ukončili čo najskôr. Nad obnoveným záklenkom vstupu brány sa nachádzajú otlačky po podlahových trámoch 1. podlažia. Sú značne poškodené a našou prácou je ich zakonzervovať a čiastočne obnoviť, aby ich bolo možné vyprezentovať. Na moje vlastné prekvapenie sa nám tento zámer podaril v priebehu dňa !! Na tomto mieste musím vyzdvyhnúť hlavne Šnúrkovu prácu, pretože chalanisko sa fakt lepší a jeho práca je čoraz kvalitnejšia a efektnejšia. Cez deň došla na výpomoc aj Barborka – toť miestne sympatické blonďavé dievčatko, pýšiace sa sladkým vekom 18 !!! Bez váhania sa pustila do pomocných prác a učila sa prípravu tzv. horúcej malty z kusového vápna. No naše zámery s ňou sú troška iné.....Celkový pracovný tím dopĺňajú ešte Braňo a Marcel z Moravy. Bez váhania sa takisto pridávajú k čističom a veselo vláčia vyťažený materiál. Aj vďaka nim práce na čistení cisterny tiež pekne odsýpajú, čo vidno hlavne na raste haldy kamenia na dvore. Ale je to ozaj drina a ja som rád, že sa jej neúčastním...No chlapíci majú môj obdiv.
Vďaka predĺženému víkendu o svLukáš s prázdnym fúrikom iatok práce máme na hrade aj hodne návštevníkov, hlavne Poliakov. Preto Zuzana pekne pracuje papuľkou a predvádza a vynukuje naše knihy a brožúrky. A ako obvykle, znova veľmi úspešne. No keďže občas padne pár kvapiek, tak sa aj pekne nabehá, lebo musí dávať pozor, aby jej nezmokli. Vo večerných hodinách sa na hrad dostavil aj náš vzácny parťák Alda Hoferek z Moravy. Okrem neho i posily z Lednice – Skalan zo sestrou Monikou a jej borcom Maťom a ešte Enzo z Kačenkou . Deň ubehol ako voda a znova sedíme v hradnej kuchyni, večeriame a popíjame lahodné vínne moky...Nálada je skvelá, pretože hradná kuchyňa sa pekne zaplnila a je veselo.
Prebudili sme sa do slnečného sobotného rána. Po raňajkách sa znova automaticky delíme do partií z predchádzajúceho dňa. Ja so Šnúrkom miesto raňajok schádzame autom do dediny nakúpiť potraviny a vyzdvihnúť Barborku. Máme na tento deň pre ňu jednu špecialitku na prácu. Sme zvedaví, ako si s tým poradí, pretože to ešte nedržala v ruke. Možno to znie divne, ale reč je o kelničke a škárovačke...Z nákupu chytro frčíme späť na hrad, lebo práca čaká a treba rRado vs stenaobiť. Alda si berie náradíčko do Hlavnej veže, kde je treba porobiť pár vecí na základe konzultácií s metodikom. To najpodstatnejšie hlavne kôli bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa po hrade je odstránenie voľných kameňov z korunky veže. Nieje to jednoduché, pretože stav koruny je zúfalý a kedykoľvek pri najmenšej neopatrnosti sa môže uvoľniť skala. No Aleš je už skúsený borec a je maximálne opatrný. Potom aj s Chobim pracujú na čistení niektorých častí interiéru veže a Alda si pripravuje materiál na čiastočné prekonzervovanie záklenku okna na najvyššom podlaží. „Čističi opäť makajú na dočisťovaní cisterny a Šnúrka, Barborka a ja pokračujeme na 6. bráne. Borka a Šnúrek preškárovávajú celú stenu 6. brány až po korunku muriva a ja začínam začisťovať samotnú korunu. V podvečerných hodinách sa napokon s Aldom púšťame do samotnej konzervácie a vcelku úspešne. Na konci dňa je polovica hotová. Enzo s Katkou pracujú na Veži starej brány pri ošetrovaní jedného okenného ostenia, ktoré rokmi skoro celé vypraskalo...V podvečer sa ešte objavuje jeden borec – Miro. Nechcel, ale musel s nami ostať na hrade a prespať vo veži. Ukecali sme ho pomocou lahodného vínka.
Nedeľné ráno je pekne studené ! Preto je aj rozbeh prác o niečo pomalší. Ale nakoniec sa púšťame do rozrobených prác a na hrade sa znova maká na 100 %. Okolo obeda nás troška pohľad do cisternyzahnal do veže dážď, tak sme to využili na zvezenie prvej várky vecí do dediny. Sumár po víkende je taký, že sa výrazne pohlo na dokončení objektu 6. brány. Začali sa práce na najcennejšej časti hradu – Hlavnej veži. A cisterna potrebuje ešte jeden víkend na to, aby sme si mohli po roku povedať : HOTOVO. O 17:00 sme upratali vežu a všetky pracoviská a opustili hrad s radosťou, že o dva týždne sa zase s radosťou vrátime... Aj tretia tohtoročná akcia bola najmä na účasť veľmi hojná a bohatá, čo nás veľmi teší. A hlavne je vidieť veľký kus práce. Verím, že o dva týždne sa to podarí znova.
Účastníci „zájazdu“ :
ZnZLH : Ľuboš a Zuzka z MT, Rado z MT, Braňo, Šnúrka, Lukáš, Paľo, Stano, Aleš, Chobi, Marcel, Miro, Barborka, Enzo a Kačenka
HAS Lednica : Skalan, Betonár, Monika, Maťo
Ďakujem všetkým za skvelú prácu. Bol to super víkend a každý makal čo mu sily stačili. Dvoma slovami – sme najlepší !!
Napísal : Rado z MT
Šnúrkové foto z akcie tu:http://lietava.rajce.idnes.cz/Akcia_1-4.maja_2008_na_Lietave/#album

AprílovÁ akcia na hrade.
18 - 20.4.apríl 2008
Práce na hrade pokračovali druhou veľkou brigádou na hradedvaja kopáči Lietava, ktorú sme začali v sobotu 19.4.2008. Na hrad som sa dostal prvým autobusom zo Žiliny o pol deviatej, s ďalšími 4 parťákmi z hradu. V autobuse už boli aj ďalší kolegovia zo združenia smerujúci do Lietavy. Po pešom výstupe na hrad z Majera, sme sa zišli všetci na nádvorí. V tom prišiel aj riaditeľ združenia Chobot alias Chobi, v sprievode sympatickej archeologičky Zuzany, ktorá sa po chvíľke hneď pustila do prieskumu zasypanej cisterny. Po analýze interiéru a sutiny v cisterne určila ďalší postup a smer prác. Medzitým na hrad zavítali ďalší brigádnici.
Po krátkom vybalení pracovného tábora, sme sa rozdelili na pracovné skupiny. Prvá šesťčlenná skupina sa venovala cisterne. Traja dobrovoľníci – Lukáš ,Braňo a Luboš dolovali sutinu a kameň zo závalu na dne cisterny a traja – striedavo Palo, študenti Janči a Václav, Šnúrka, Marcel, Chobi, Martin aj Jofo (všetci na striedačku) odvážali sutinu a kameň na úložisko. Lanový naviják značky Proma poháňaný benzínovým agregátom sa osvedčil a uľahčil nám prácu. Ďalšia partia v zložení Rado, Jofo a Martin stavali lešenie v priestore priechodu pod piatou bránou do rondla. Práca to bola obtiažna a bolo potrebné postaviť lešenie až zo zeme, čiasotčne ho ukotviť na skale a čiastočne na drevenej plošine, ktorá bola vlani vybudovaná aj na tento účel.
V sobotu sa pripravilo podložie na stavbu lešenia v čele starej brány. Pracovala na ňom partia v zložení Barborky, Drobca a Chobiho. A bola prichystaná aj malta z kusového vápna, pre budúcu brigádu. V sobotu bolo počasie nie veľmi priaznivé, bola hmla, často pršalo a preto sme práce museli na pár hodín prerušiť. Akonáhle dážď zoslabol sme sa opäť pustili do prác. Podvečer už pršať úplne prestalo a Radova partia pokračovala v stavbe lešenia až do pol deviatej večer, aby dobehli kvoli dažďu zameškanú prácu. Večer sme tradične posedeli vo veži starej brány pri debate o hrade, kde nechýbali ani rozprávania veselých historiek a opekané klobásy. Noc bola chladná a temná… Ráno sme sa prebudli do zahmelenej nedele... Utíchajúci dážď zanechal po sebe opar, ktorým obalil celý hrad. V tomto počasí sme pokračovali v práci až do obeda, kedy sme si dali pauzu, a zjedli obed navarený od Chobiho. Po obede sme opäť pracovali. Agregát a naviják nepretržite ťahal sutinu z cisterny, naši traja permoníci ustavične plnili kalfas sutinou a my, ďalší sme ju odvážali stále preč. Práca bola únavná a náročná. Okolo štvrtej hodiny poobede práce na studni ustali, a my sme sa zišli pozrieť dolu do cisterny, ako ďaleko sa nám podarilo pokročiť. Z cisterny ubudlo azda aj 15 kubíkov, ďalších 15 tam ešte zrejme bude. Stavba lešenia v priestore piatej - šiestej brány ešte pokračovala asi do piatej hodiny. Lešenie sa teraz vypína až po korunu muriva šiestej brány z oboch strán. Na ďalšej brigáde sa táto koruna prekonzervuje. Podľa vyjadrenia Rada, je koruna v zachovalom stave a bude potrebné len premurovať pár riadkov muriva. Potom sa dokončí záklenok z vnútra šiestej brány. Toto lešenie bude v budúcnu siahať až ku korune najvyššej hlavnej veže hradu. Po ukončení všetkých prác sme zbalili tábor a náradie, a presunuli sa dolu, do dediny, kde sme si po akcii dali zaslúžené pivo.

Napísal a nafotil: Šnúrka

PrvÉ marcovÉ pracovnÉ stretnutie v sezÓne 2008 na Lietavskom hrade.
Piatok 28. marec 2008
Piatkové ráno prebiehalo v prípravnom a nákupnom duchu. Bolo potrebné pripraviť technické záležitostipomoc pri vyťahovaní auta zapadnutého turistu ohľadom čistenia hradnej cisterny a bolo potrebné nakúpiť na hlavný sobotný deň materiál pre šéfkuchára. Aj keď táto akcia nebola organizovaná z žiadneho fondu, rozhodli sme sa dodržať tradíciu lietavských akcii a to zabezpečiť teplé varené jedlo na sobotu. Pre zmenu sme sa rozhodli navariť kurací paprikáš s cestovinou. Po naporcovaní kureniec a odovzdaní materiálu šéfkuchárovi v podhradí, sme konečne mohli vyraziť smer hrad Lietava. Na hrade bolo potrebné pripraviť Vežu starej brány, aby mohla slúžiť na prespanie. Veža plná stavebného lešenia, pracovného náradia a vecí slúžiacích na chod hradného života bola nakoniec vo večerných hodinách pripravená prijať prvých účastníkov akcie. Večer plný pohody vo fakľovom osvetlení a dobrom červenom víne sme posedeli v prízemí bývalej vstupnej veže do začiatku sobotného rána. Zaujímavosťou dňa bolo, že sme pri vyvážaní materiálu ťahali z lesa mladíkov na terénnom Forde, ktorí zle odhadli blatistú cestu od skaliek až po hrad (nakoniec ich aj tak musel vyťahovať veľký traktor s navíjakom). Verím a dúfam, že takýchto odvážlivcov nebude cestou na hrad pribúdať, ale skôr ubúdať.
Sobota 29. marec 2008
Sobotu ráno po výdatných raňajkách a dobrej čiernej káve či čaji sa kolektív dobrovoľníkov rozdelil na tri základné partie. (neskôr z dôvodu väčšej účasti vznikla aj štvrtá skupina). Dievčatá z družiny skautov Liptovký Mikuláš pod vedením Lucie pracovali na objekte Pravouhlého bastiónu. Ich praca spočívala v pokračovaní vytvárania pracovnej kaskády z vonkajšej časti Pravouhlého bastiónu (kaskádu začala vytvárať v roku 2007 skupina skautov žilinského zboru). Momentálne sa podarilo vytvoriť plošinu do trištvrte plochy západnej steny objektu. Význam a dôležitosť tejto práce má tieto tri základné aspekty :
  úprava kaskády pri bastióne
 1. Vzhľad okolia bastiónu ( vyzerá to dobre)
 2. Bezpečnosť okolia bastiónu ( kamene padajú na kaskádu a nie na prístupovú cestu )
 3. Priestor kaskády je nutný vytvoriť pred prácou na objekte.
Druhá skupina začala s odnosom lešenia z Veže starej brány, cez Hlavné nádvorie, do Thurzovho paláca a cez rebrík do Hlavnej veže. Náročná činnosť už len dopravením potrebných lešenárskych rúr, žabiek a spojek na budúce miesto konzervačného zásahu. V sobotu sa podarilo lešenie v interiéry Hlavnej veže postaviť tak do polovice výšky objektu.
Ďalšia skupina začala sobotu ráno s montážou elektrického navíjaka Proma 220V/ 800W s maximálnou dĺžkou lana 12m. Drevená konštrukcia montovaná ešte minulý rok na tento účel, bola úspešne odskúšaná, že udrží maximálne zaťaženie ťahu navíjaka bez kladky do hmotnosti 200 kg. Archeológ po preskúmaní určil množstvo, smer a štýl odpratávania sute z cisterny. Začala sa teda postupne sondážne odpratávať suť z jednej polovice cisterny. Nekonečne náročná práca, si vyžadovala v cisterne troch ľudí a práca nad cisternou, triedenie kameňa, vyvážanie hninito-odpadového materiálu si vyžadoval taktiež aspoň troch ľudí.
Systém práce v cisterne a nad ňou bol nasledovný : V cisterne nakladali kameň, suť do maltovníka ( kalfasu ),čistenie hradnej cisterny ktorý mal v rohoch upevnenú reťaz, ktorá sa zapínala do karabíny z maticou a tá bola spojená z ocelovým lanom navíjaka. Po naložení kalfasu obsluha nad cisternou cez naviják zdvihla kalfas a tam ho dvaja ľudia vysypali do fúrika. Kameň sa vozil od cisterny smerom k piatej bráne a suť sa vyvážala pred Pérenyho bránu. Táto náročná činnosť sa systematicky vykonávala až do obeda, kedy bol z dediny dovezený od šéfkuchára vo varnici paprikáš a vo veľkom hrnci navarená cestovina. Zaslúžený obed dobre padol každému a po oddychu sa opäť pokračovalo v práci na jednotlivých úsekoch až do večera. Večerné posedenie v prízemí Veže starej brány bolo príjemným ukončením sobotňajšieho náročného, upršaného dňa, ktorý aspoň v poobedňajších hodinách nás už netrápil dažďom.
Nedeľa 30. marca 2008
Nedeľňajšie ráno nás privítalo pekným slnečným počasím a tak po raňajkách, káve či čaji sme sa rozpŕchli na miesta zásahov, kde sme chceli pokročiť v rozrobených prácach. Pracovalo sa už len na stavbe lešenia v Hlavnej veži a na čistení hradnej cisterny.
Partia čo stavala lešenie hotové lešenie na hlavnej vežiukončila víťazne svoju prácu v interiéri Hlavnej veže po druhej hodine poobede. Pohľad, ktorý sa im naskytol z najvyššieho miesta nad hradom bol hneď zvečnený pár fotografiami a nechýbal ani záznam na kameru.
Partia, ktorá čistila cisternu tak od rána nevidela nič iné len kameň a suť. Nastala obedňajšia prestávka a pár vyvolených, odvážnych jedincov sa rozhodlo pokračovať v čistení cisterny až kým sa neobjaví legandárna studňa na dne cisterny. Odmena prišla okolo piatej hodiny, kedy sme namiesto kameňa a sute našli síce rozlámanú, necelú, ale krásnu kľúčovú strieľňu. Pokračovalo sa s ťahaním až do siedmej hodiny večera, kedy sme konečne na dne zbadali siluetu niečoho čo bolo v strede zasypané a pokračovalo ďalej do hĺbky. Unavení s bolesťami rúk, krížov, ale spokojní že sme ďaleko pokročili v čistení cisterny, sme sa zviezli naším Samurajom 4x4 do dediny Lietava, kde sme si dali zaslúžených dva deci červeného vína.
Zúčastnený dobrovoľníci :
ZnZLH – Ľubo, Palo, Rado, Aleš, Maco, Ivan, Michal, Lukáš, Šnurka, Stano, Marcel, Dušan, Ľuboš a Zuzana
Ostatný – : Marek, Petr, Juraj, Palo, Miloš, Milan, Barbora a družina 4 skautiek Liptovský Mikuláš pod vedením Lucie >
Za odbornú verejnosť :Mgr.Michal Šimkovic a Mgr. Michal Hrčka

Správu spísal dňa 2.apríla 2008 Ľubomír Chobot

PredsezÓnne prÁce na hrade Lietava
6.2.2008
oprava rýne Pri náhodnej kontrole hradu sme si všimli poruchu okapového zvodu z dočasnej strechy Veže starej brány. Murivo bolo pod strieškou zatečené a omrznuté, čo neprispievalo k ochrane plášťového muriva brány. Preto sme s odborníkom na strešné konštrukcie Paľom Kmetíkom pristúpili k oprave zvodu – rýne. Tento úsek sa nám v rámci možností podarilo sfunkčniť.


6.3.2008
Hrad je navštevovaný nielen počas sezóny, ale aj počas zimného obdobia. Sú však návštevníci, ktorí na hrade urobia viac škody ako osohu.uvolnenie cesty cez piatu bránu od sute z padnutého klenbového pásu Tento fakt sme si všimli počas náhodnej kontroly hradného areálu. Neporiadok na nádvorí vo forme odpadkov, nelegálnych ohnísk a vandalstvo na múroch zrúcaniny bolo objavené aj v tomto čase. Bolo nutné zlikvidovať nelegálne ohnisko pred vežou starej brány a dokonca vandali si spravili oheň priamo vo vstupe do veže čím očiernili celý vstupný otvor do veže. Lavičky boli upravené, odpadky vyzbierané a opravil sa aj drevený kryt cisterny, ktorý taktiež vandali rozbili hádzaním kameňa na poklop. Je zaujímavé kde sa v ľuďoch berie toľká energia na ničenie vecí verejných. Začiatkom mesiaca marec sme zaznamenali pád porušeného klenbového pásu v objekte piatej brány. Bolo nutné tento priestor opäť spriechodniť odhádzaním kameňa a následného jeho uloženia z prechodovej turistickej cesty cez piatu bránu.

Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...