ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/ 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2004
AKCIE 2004
AKCIE 2004

PREHĽAD PRÁC NA HRADE LIETAVA ZA ROKY 2003/2004
Vážený milovníci hradov a návštevníci stránky www.hradlietava.sk. Je tu koniec roka, a aj my, ako mnohí iní bilancujeme našu prácu, úspechy a pokroky, ktoré sme dosiahli v uplynulom roku v našej snahe o záchranu prekrásnej zrúcaniny hradu Lietava. V nasledujúcom dokumente sa chceme s Vami podeliť o plody našej práce.
V novom roku Vám chceme zaželať veľa úspechov v práci i v súkromnom živote a elánu v snahe o zachovanie krás nášho kultúrneho dedičstva.

OKTÓBROVÁ AKCIA NA HRADE A PRÁCE S FIRMOU MGM  (PDF)

Na hrade sa pokračovalo v prácach aj celý mesiac október. Práce sa začali trojdňovou dobrovoľníckou akciou od 1.10 do 3.10 2004, na ktorú nadviazali práce firmy MGM, ktoré trvali až do 25.10 2004.

Práce prebiehali na týchto častiach hradu:

Stredný palác - murovanie kaverny
Južná klenba piatej brány - murovanie líca múru
Hlavné nádvorie - zber kameňa
Hlavné nádvorie - osievanie piesku
Prvá brána - prekopávanie cesty
Predhradie - úprava prístupovej cesty
Práce boli vykonávané pod vedením výkonného riaditeľa ZNZLH Ľubomíra Chobota, ktorý nielen kontroloval, ale aj pomáhal pri prípravách na všetkých problémových miestach. ZNZLH ďakuje všetkým účastníkom nielen októbrovej činnosti, ale všetkým, ktorí akokoľvek prispeli na záchranu Lietavského hradu.

VÝŠKOVÉ PRÁCE SEPTEMBER 2004 (PDF)

Na letnú činnosť sme nadviazali prvý septembrový víkend a po konzultáciách
Ing. Vladimírom Kohútom a Ing. arch. Martinom Bónom sme začali s opravou kaverny steny stredného paláca (v blzkosti schodiskovej vežičke.

...k zaisteniu sme použili otvory po trámoch v priechodzej veži. Laná sme teda viedli do okna, ktorého ostenie sme v spodnej časti zabezpečili trámom a na laná boli navlečené v mieste dotyku s kameňom gumové hadice...

ZáchrannÉ prÁce na hrade Lietava za pomoci firmy MGM Žilina
Priebeh a pracovná činnosť na hrade Lietava, sobota 18.9. 2004 (PDF)
Z dôvodu úspešného podania projektu na ministerstvo kultúry do grantového programu "Obnov si svoj dom", sme v rámci spolupráce na projekte záchrany hradu, oslovili žilinskú firmu MGM a jej majiteľa ing. Martina Malého. Táto firma už dlhý čas pôsobí v oblastii záhradnej architektúry. S touto firmou sme prvý krát spolupracovali pri dovoze sponzorského vápna ( 9x200L sudov ), ktoré nám darovali a vyviezli priamo na hrad počas júlovej brigády.

Prasklina presbytÉria kaplNKY hradu Lietava (PDF)

Stavba kaplnky je datovaná do prvej polovice 15. storočia. Skala, na ktorej je murivo päty kaplnky založené má výraznú prasklinu (špáru). Zostáva otázkou či je prasklina (špára) skaly primárna či sekundárna - teda čí bolo murivo založené na prasknutej skale (na špáre)? Zväčšuje se prasklina postupom času?

 

 

Pán Chobot u päty muriva kaplnky.
Ukazuje na výrazné narušenie
muriva u jeho päty.

 

 

 

 


Stabilizácia narušenej klenby a jej statiky
Workshop 16.7. – 18.7. 2004
Prípravy na brigádu prebiehali už pár týždňov pred akciou. Vykosil sa areál hradu na ktorom už rástla metrová tráva. O túto úlohu sa postaral Ľubo Surovčík s vlastnou kosačkou. Bolo potrebné zahasiť vápno, aby stihlo dozrieť v pripravených sudoch. Prvý týždeň brigády Ivan,Rado,Mišo,Ľubo,Enzo pripravili drevené lešenie potrebné k práci na veľkej kaverne v strednom paláci a zakonzervovali sme päty piatej brány južného vchodu, ktorého klenbu sme plánovali obnoviť, z dôvodu zaistenia statiky múru piatej brány. Bolo potrebné naosievať piesok na murovanie, dobrý zdroj sme našli pod piatou bránou, kde sme povrh splanírovali a pripravili miesto pre lešenie. Ráno prišli na hrad očakávaní odborníci na klenby pán Ing. Pavol Fabián a šéf internetovej stránky Obnova.sk pán Michal Hrčka. Podľa starého francúzkeho osvečeného spôsobu vyrobili bednenie na budúcu južnú klenbu piatej brány. Bez pomoci motorovej píly, ktorú sme zakúpili, by sa v tak rekordnom čase nepodarilo vyrobiť bednenie klenby. Detaily murovania klenby sa dozviete tu... (PDF)
Ďalšie práce prebiehali aj na iných partiách hradu. Pokračovalo sa na otvore v múre stredného paláca. Tejto nie ľahkej úlohy sa podujali viacerí účastníci na striedačku, a to: kamaráti Aleša Hofereka z Valašska-Martin a Zdeňa Petrújovi, Vlado Peťo, Laco Lučančin a iný. Je škoda, že sa nám nepodarilo otvor v stene zamurovať.

Priebeh a pracovnÁ ČinnosŤ na hrade Lietava - brigÁda 29.5. 2004
Z dôvodu nedokončenia prác na partiách hradu po aprílovo-májovom workshope 2004, sme sa partia šiestich odhodlaných ľudí stretli a pokračovali na započatých prácach na hrade Lietava. Jednalo sa o pokračovanie murovania kaverny v strednom paláci, o kozmetické úpravy nárožia veže starej brány a zakonzervovala sa päta južného vchodu piatej brány.
Detailnejšie informácie sa dozviete v nasledujúcom dokumente... (PDF)

VÁŹenÍ milovníci slovenskÝch hradov !!!
Trojdňový workshop HRAD LIETAVA na tému: Murovanie kavern narúšajúcich statiku muriva / termín 30. apríla - 2. mája 2004 / (PDF)
Účastníci: - Združenie na záchranu Lietavského hradu. (Sk)
Za odbornú pamiatkovú verejnosť:
  • Mgr. Michal Šimkovič - pamiatkár, kasteológ
  • Radim Vrla - pamiatkár, kasteológ z Českej republiky
  • Mgr. Ján Zachar - archeológ
  • Ing. Vladimír Kohút - statik
Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...