ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk

Hlavná strana  >  Zaujímavosti > Zachráňme hrady

Zachráňme hrady
Zachráňme hrady



























Čistenie Thurzovho paláca od sute






ČLEN ZACHRÁŇME HRADY

Občianske združenie APPONIANA - Oponice – hrad v okr. Topoľčany – vyčistili hrad od náletových drevín, čím získal predtým zarastený hradný kopec novú siluetu, vyčistili prístupovú cestu, pracujú na projekte záchrany hradných ruín, vytvorili fotodokumentáciu hradu, dopĺňajú členskú základňu, vypomáhajú ostatným združeniam v záchranných prácach.
Info na www.zachranmehrady.sk





Práca na špalete Podkovitej veže na hrade Lietava
























Práca na vstupnej bránke do Podkovitej veže na hrade Lietava














Práca na kaverne stredného paláca na hrade Lietava












ČLEN ZACHRÁŇME HRADY

Občianske združenie DONJON Sklabiňa – hrad v okr. Martin.
Info o činnosti, www.zachranmehrady.sk - články v časopise Hradológ.






























Čistenie hospodárskej budovy od sute na hrade Sklabiňa




ČLEN ZACHRÁŇME HRADY

NADÁCIA PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Uhrovec – hrad v okr. Bánovce nad Bebravou.
Info o činnosti www.zachranmehrady.sk - UHROVEC v časti HRADY



















Práca na kaverne stredného paláca na hrade Lietava























Workshop na hrade Lietava, ktorých sa zúčastnili členovia Zachráňme hrady








ČLEN ZACHRÁŇME HRADY

František Kostroš – zakladateľ a čestný člen celoslovenského občianskeho združenia Zachráňme hrady. Pomáha k vzniku novým organizáciám na Slovensku. Zúčastňuje sa na pracovných akciách poriadaných nielen členmi Zachráňme hrady.














Workshop na hrade Lietava, práca v hradnej kuchyni, jediný pán na fotke je Fero Kostroš.





















Brigáda na hrade Lietava, čistenie od náletovej vegetácie z Thurzového paláca na fotke Fero Kostroš.









ČLEN ZACHRÁŇME HRADY

Občianske združenie HAS (historicko-astronomická spoločnosť, nové združenie, ) Lednica – hrad v okr. Púchov, vyčistili hrad od náletových drevín, osekali vstupnú baštu do výšky 3m od cementovej omietky, klenbovú pivnicu a betónový barbakan na zimu potiahli igelitom provizórne proti zatekaniu zrážkovej vody, pripravujú projekt záchrany hradných ruín, rozširujú členskú základňu, zúčastnili sa na brigáde na hrade Lietava. http://www.amavet842.host.sk/

Foto: Aleš Hoferek.