ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

March 25, 2018 - 09:47 PM
chobi
-

V sobotu 24.marca 2018 sa konalo v Penzióne pod hradom Lietava Valné zhromaždenie, kde sa zhodnotil starý rok a prebrali plány na rok 2018. Dôležitá informácia, Valné zhromaždenie potvrdilo takmer 40 oficiálnych členov fyzických osôb ktorý splnili podmienky na členstvo, 5 členov právnických osôb z toho sú 4 obce a taktiež sa skupina čestných členov rozrástla o 2 významné osobnosti (Jozef Hochel a Milan Zázrivec). Plán prác na rok 2018 je dostupný TU : https://uloz.to/!WxknVK3AQKru/plan-prac-na-rok-2018-ppt

IP : 90.64.28.57
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 90.64.28.57

Foto: Aleš Hoferek.