ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

March 22, 2018 - 02:08 PM
Ejo
-

môžete prosím rozpísať čo všetko plánujete v tomto roku?
ďakujem

IP : 5.65.150.3
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 5.65.150.3

Foto: Aleš Hoferek.