ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

February 23, 2018 - 12:33 PM
snurka
-

Akcia Valentín na hrade 2018 dopadla úspešne. Hradné nádvorie zažilo doslova nápor návštevníkov, aký hádam na hrade nebol od stredoveku. Vďaka nečakanému množstvu vďačných návštevníkov sa niektoré zásoby minuli skôr ako sme čakali. +Určite via ako tisíc, možno aj dva tisíce. Táto akcia sa konala už ako 10. ročník a s organizáciou nám pomohol aj Spolok sv. Šebastiána, ktorí nám pomohli dotvoriť na hrade stredovekú atmosféru.

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.