ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

February 11, 2018 - 12:21 PM
chobi
-

Dlho sme sa tu neozvali tak malá rekapitulácia : Nový rok 2018 sa rozbehol podľa plánov, v mesiaci január sme úspešne vyúčtovali projekt 2017 Ministerstva kultúry SR. Mesiac február už je akčný, od 1.2 pracujú 4 hodiny denne na hrade cez úrad práce nezamestnaní v rámci projektu Dobrovoľnícka činnosť §52A. V sobotu 17.2 sa na hrade už po 10 krát uskutoční akcia Valentín aj pre nezamilovaných, kde sa očakáva veľké množstvo návštevníkov. V rámci prezentácie hradu sa združenie zúčastní 13. februára konferencie Ministerstva kultúry v Bratislave. Aktuálne beží reklama na získavanie darcov 2-3% takže kto môžte pomôžte, viete že každý cent si na hrade nájde svoje uplatnenie. Rok 2018 bude veľmi zaujímavý, pretože nás čaká mnoho nového čo sa zrekonštruuje ako aj mnoho čo sa objaví, hlavne archeologia horného hradu bude "čerešničkou na torte" roka 2018.

IP : 90.64.4.58
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 90.64.4.58

Foto: Aleš Hoferek.