ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 02, 2018 - 09:52 PM
chobi
-

Ďakujeme aj my všetci zo združenia prajeme všetkým fanúšikom hradu úspešný nový rok 2018. Verím, že sa aj Vy tešíte na novú sezónu tak ako My :-)

IP : 90.64.40.69
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 90.64.40.69

Foto: Aleš Hoferek.