ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 31, 2017 - 11:00 PM
Pista
-

Želám Vám ako aj celému kolektívu Združenia všetko dobre do nového roka 2018 veľa šťastia, zdravia, entuziazmu a pohody.

IP : 80.242.33.36
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 80.242.33.36

Foto: Aleš Hoferek.