ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 07, 2017 - 10:26 PM
chobi
-

Zdravím, riešili sme aj možnosť elektriky cez kolektory, ale náklady s tým spojené sú len o niečo nižšie ako pevná sieť. Taktiež následná údržba ako aj absencia miestnosti splňajúca podmienky na skladovanie bateriek, estetická stránka z leteckých pohľadov jasne ukázala že cesta týmto smerom nieje správna.

IP : 90.64.10.23
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 90.64.10.23

Foto: Aleš Hoferek.