ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 07, 2017 - 04:09 PM
mmino
-

Ešte poznámka k elektrine. Možno by náklady za vybudovanie káblového spoja v protiklade so slnečnými kolektormi a batériami + dotácie bolo aj ekonomicky vhodnejšie. Nehovoriac o tom, že náklady na prevádzku by boli oveľa nižšie ako jej dodávka od distribučnej spoločnosti. Teda nie len cena vybudovania, ale aj cena nákladov a spotrebu v čase. Zbíjačky, miešačky by mali asi problém, ale tieto náklady sú v zásade len "sezónne" a dajú sa vykryť tak ako to robíte v súčasnosti. Potreba špičkovej energie je len dočasná v čase.

IP : 88.208.115.106
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 88.208.115.106

Foto: Aleš Hoferek.