ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 07, 2017 - 04:02 PM
mmino
-

Mam otazku ohladne elektriny na hrade. Na hrade by mohol byt zdrojom elektriny aj slnečné kolektory umiestnené v skritých podhľadoch na strechách hradu. Z vonku neviditeľné avšak svoju úlohu splnujúce. Jedna vec je potreba elektriny na motory miešačiek, zbíjačiek a iné na bežnú prevádzku hradu. Elektrina asi nebude zdrojom výhrevu miestností, ale na ostatné účely by Vám zdroj zo slnečných kolektorov stačil. Dokonca si viem predstaviť, že v nejakej vzdialenosti od hradu by ste mohli mať aj veternú vrtulu, tak aby nepôsobila rušivo na historický object a okolité prostredie.
Netreba myslieť iba klasickým postupom. Dnes sú možné už aj iné zdroje energie, zvlášť na odľahlých miestach ako je hrad. Dokonca by ste na tento účel mohli dostať zo štátu aj dotáciu.

IP : 88.208.115.106
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 88.208.115.106

Foto: Aleš Hoferek.