ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

September 07, 2017 - 12:18 PM
snurka
-

Ahoj Milan,
fresky na exteriéri sú dodnes miestami viditeľné - kvádrovanie a kľúčikové strieľne.
Interiérové maľovky sa dochovali napríklad v kinižiovke vo veľkých oknách - v oblúku užného okna je maľovaná akási rozeta-kružba, a oproti na zamurovanom okne smerom na sever je na zámurovke maľovaný gobelín, opakujúca sa vzorka.. a kde tu je kúsok farby aj inde

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.