ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

September 06, 2017 - 05:33 PM
Milan
- poliak.milanko@mail.com

Zaujala ma informácia, že interiéry Lietavy vymaľovali taliansky majstri Antonio a Santi, - skrášlili svojimi freskami a maľbami viaceré interiéry, ale aj exteriéry hradu.
Vie sa (historici umenia určite vedia), či sa niekde inde dodnes nezachovali ich fresky? Predpokladám, že ich diela (aj ked každé bolo určite iné), sa na seba predsa len podobali - či by sa na to niekto v rámci diplomovej práce nepodujal pozrieť.

IP : 217.144.29.252
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 217.144.29.252

Foto: Aleš Hoferek.