ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

September 05, 2017 - 02:34 PM
chobi
-

Nieje to možné z pamiatkového hľadiska a tiež si myslím že by sa to tam nehodilo :-)

IP : 31.170.65.6
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 31.170.65.6

Foto: Aleš Hoferek.