ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

September 01, 2017 - 10:49 PM
e
- ervin.l@centrum.sk

Chcem sa spýtať nemôžete urobiť v tých nových miestnostiach kde plánujete vystaviť predmety hlinené steny, tam kde sa nezachovala omietka? Alebo by to bol problém pre PÚ?

IP : 151.227.144.193
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 151.227.144.193

Foto: Aleš Hoferek.