ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

August 16, 2017 - 11:16 AM
Laco
-

Dva týždne po výplate, a ona nemá fotky na webe. No toto je marha !!!

IP : 85.207.12.20
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 85.207.12.20

Foto: Aleš Hoferek.