ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

July 16, 2017 - 10:09 PM
MILAN
- POLIAK.MILANKO@GMAIL.COM

fotografia je na Vašom webe, či ju ale videl metodik netuším....
Podobné,nie odľahčujúce (to už vylučujem) ale plochu rozširujúce preklenutia vidno bežne na hradoch ale aj na 1.poschodí stredovekých meštianskych domoch - tam kde sa dala o niečo zväčšiť plocha vyššieho podlažia oproti nižšiemu. Znamená to, že preklenutie nieslo rovný múr - podobne, ako veľké preklenutie na Lietave. Čiže vedľa seba mohli byť aj dve preklenutia- veľké a malé...Takéto rohové preklenutie máva často iba jednu konzolu....Treba aby si metodik pozrel fotografiu.Nakoniec nejde vlak...

IP : 217.144.29.252
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 217.144.29.252

Foto: Aleš Hoferek.