ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

July 13, 2017 - 07:44 PM
šnurka
-

ahoj milan,
ja by som to nevidel až tak čierne. Riadky sú tam ako tak v poriadku, je to špárované dosť nad povrch, (pretože neplánujeme sa tam vracať zasa o 5 rokov) a tie možno zakrývajú štruktúru riadkov. A hlavne, sme radi, že niekto túto náročnú akciu vôbec zvládol a zavesil sa do lešenia k tomuto mostu.
a ohľadne arkiera - ja hlasujem za arkier. Zvyšok jednej konzoly tam je, a druhú pravdepodobne ktosi vybral.
Ale nie je dôležité, čo si o arkieri myslíme. Hlavný je názor metodika, ktorý nám dovolil tento úsek zakonzervovať tak, aby sa nič nevymurovalo "navyše", nič, na čo nemáme isté podklady a dôkazy.

IP : 37.61.166.236
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 37.61.166.236

Foto: Aleš Hoferek.