ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

June 14, 2017 - 06:27 PM
snurka
-

Na galériu na rajče.cz sme pridali aj nové fotky z mesiaca máj.

IP : 37.61.166.236
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 37.61.166.236

Foto: Aleš Hoferek.