ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

April 02, 2017 - 10:06 PM
chobi
-

Združenie na záchranu Lietavského hradu pozýva víkend 8-9. apríla 2016, všetkých dobrovoľníkov, ktorí majú záujem odpracovať od srdca pre hrad Lietavu svoj voľný čas. Práce pod vedením "moravského legendárneho výškového dua Aleš / Šaman" budú zamerané na konzerváciu južného priečelia interiérovej fasády a koruny múru prednej prvej brány. Koruna bude v nedeľu na záver prekrytá vegetačným krytom. V prípade vyššej účasti sa bude pracovať aj na iných úsekoch podľa druhu a schopnosti dobrovoľníkov :-) Strava individuálna, pitný režim káva a čaj organizátor zabezpečí. Vlastné pracovné oblečenie a pevná obuv samozrejmosťou, rukavice a prilby Vám zabezpečí organizátor. Tešíme sa na Vás priatelia hradu Lietavského. Sezóna 2017 oficiálne začína !

IP : 213.160.182.63
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 213.160.182.63

Foto: Aleš Hoferek.