ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

March 13, 2017 - 02:29 PM
snurka
-

Možno ste spozorovali, že prebieha hlasovanie v žiline v Tesco - Solinky a Hájik. Za každý nákup získate žetón, ktorý treba vhodiť do hlasovacej urny s naším označením. Ak vyhráme, budeme môcť dobudovať v hradnej pivnici poriadne dvere a ostatné vybavenie. Hlasuje sa do 4.4.2017. Ďakujeme :)

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.